สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ โดยมี น.ส.บังอร ฤทธิภักดี กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น จาก 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ รวมถึงเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้าง Generation Z ปลอดบุหรี่ เพื่อปกป้องเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ทดลองสูบบุหรี่ โดยงานจัดวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น