ประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะที่จำเป็น เพื่อเด็กและเยาวชน อบต.คนพันธุ์เสียว สู่ Tobacco Free Generation”

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายสาธารณะที่จำเป็น เพื่อเด็กและเยาวชน อบต.คนพันธุ์เสียว สู่ Tobacco Free Generation” (โครงการ คนพันธุ์เสียวรุ่นใหม่ Gen Z ร่วมใจ ปลอดภัยจากบุหรี่) โดยมี นายสมพงษ์ บุรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วย คุณบังอร ฤทธิภักดี กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นวิทยากรในการให้ข้อมูล โดยการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และขยายผลการทำงานเชิงลึกกับกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนโรงพยายาล รพสต. ตัวแทนเยาวชนคนพันธุ์เสียวกว่า 40 คน ร่วมกันระดมความคิด ในประเด็น การดำเนินการอย่างไร เพื่อทำให้ทุกบ้านปลอดบุหรี่,ควรมีมาตรการอะไรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่,สถานที่สาธารณะ, Gen Z จะเป็นนักรณรงค์ได้อย่างไร รวมถึง เรื่องร้านขายบุหรี่ (35 ร้าน) จะร่วมมือปฏิบัติติตามกฎหมายอย่างไร และที่สำคัญ อบต.ควรมีมาตรการอะไรบ้าง 
การประชุมดังกล่าวจัดที่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ