“กระตุ้นวางแผน สร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่”

“กระตุ้นวางแผน สร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนกระตุ้นการดำเนินงาน ในโครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โดยมี ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ผู้จัดการโครงการ ฯ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และแกนนำ อสม. จากพื้นที่ 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน รวม 48 คน เข้าร่วมประชุม และได้ร่วมระดมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์กระตุ้นการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ โดยให้มีความเชื่อมโยงตามวาระวันสำคัญแห่งชาติ พร้อมทั้งการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ในพื้นที่ของตนเอง อย่างต่อเนื่อง