มินิคอนเสิร์ตเปิดตัวศิลปินหมอลำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

 

มินิคอนเสิร์ตเปิดตัวศิลปินหมอลำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อวัฒนธรรม หมอลำร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมดัวย บานเย็น รากแก่น ศิลปินแห่งชาติ อ.ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ อ.นพดล ดวงพร และศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน และ น.ส.ปิยะวรรณ เกษเสนา ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมสื่อมวลชนสีขาว จ.อุบลราชธานี และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. โดยงานจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โซนหน้าโรงภาพยนตร์ SF CINEMA ชั้น 4 ห้างสุนีทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี