เดินตามนโยบายกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

 

เดินตามนโยบายกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แต่ภารกิจของผู้นำนักขับเคลื่อนนโยบายยังต้องเดินหน้าต่อ โดยวานนี้ (18 กรกฎาคม) ได้มีการกลับมาทบทวนความรู้เรื่องกฎหมาย และเพิ่มเติม กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ กับทักษะการสื่อสารสาธารณะ เพื่อติดอาวุธให้นักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบได้นำไปใช้หาวิธีทำอย่างไร? เพื่อให้กฎหมายใหม่เข้าถึงใจประชาชน เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ มูลนิธิฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) และ มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA)