ผู้นำกับการขับเคลื่อนนโยบาย

#ผู้นำกับการขับเคลื่อนนโยบาย

รวมผู้นำ 10 รุ่นกว่า 60 คน ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายในฐานะผู้นำที่เคยเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ พศย.และ SEATCA โดยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ถอดบทเรียนจากการทำงาน ด้านการใช้ข้อมูล การล็อบบี้ผู้กำหนดนโยบาย การทำงานกับสื่อมวลชน การสร้างเครือข่าย และการใช้ทักษะการเป็นผู้นำ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และแชร์กลุ่มเล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมในการนำบทเรียนและวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไปใช้ประโยชน์กับโครงการในพื้นที่ของตนเอง
#ผู้นำประจำปี #ASHTHAILAND #ASHLeader