ศิลปินหมอลำชื่อดัง ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

 
ศิลปินหมอลำชื่อดัง ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ นพ.สุรพร ลอยหา กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายศิลปินหมอลำ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย อาจารย์ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2549 อาจารย์นพดล ดวงพร ศิลปินดีเด่นแห่งชาติ และศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน ร่วมประชุมหารือเรื่องสื่อวัฒนธรรม (หมอลำ) กับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี รอติดตามผลงานหมอลำกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้