สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือ เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ

เร่งประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือ เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.ศรัณญา เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ น.ส.แสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือกว่า 44 คน จาก15 สถานีทั่วประเทศ นำโดยนาวาเอกจิรวัฒน์ เลี่ยมทอง รองผู้อำนวยการกองวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ รวมถึงเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้าง Generation Z ปลอดบุหรี่ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ อีกทั้งเพื่อช่วยเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องชลลดา โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ