สัมมนาสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 1 เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จัดสัมมนาสื่อมวลชน  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 1 เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ  โดยมี ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมด้วย ดร.ศรัณญา  เบญจกุล  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ น.ส.แสงเดือน  สุวรรณรัศมี  ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 1 กว่า 60 คน จาก 43  คลื่นความถี่  เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่  รวมถึงเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างGeneration Z ปลอดบุหรี่  เพื่อปกป้องเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ อีกทั้งเพื่อช่วยเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.2560 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 4  กรกฎาคมที่จะถึงนี้  โดยงานสัมมนาจัดในวันที่ 12-13  มิถุนายน 2560  ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ