“สื่อท้องถิ่น จะช่วยสนับสนุน วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ได้อย่างไร?”

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  จัดสัมมนาสื่อมวลชน 4 ภาค 

“สื่อท้องถิ่น จะช่วยสนับสนุน วันงดสูบบุหรี่โลก 2560  ได้อย่างไร?” 

เพื่อสื่อสาร และสร้างความเข้าใจประเด็นวันงดสูบบุหรี่ ประจำปี 2560  

โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

คุณบังอร  ฤทธิภักดี  คุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี  และวิทยากรอีกหลายท่าน

ทั้งนี้มีสื่อท้องถิ่นร่วมสัมมนากว่า 100  คน จาก 44 จังหวัด 

เมื่อวันที่  3-4  เมษายน 2560  ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง  กรุงเทพฯ