Gen Z Academy : Young media producer“คลิปแบบไหน โดนใจ GenZ ใคร ๆ ก็ Like ใคร ๆ ก็แชร์”

 

เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์  2560 นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำพูน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ Gen Z Academy : Young media producer“คลิปแบบไหน โดนใจ GenZ ใคร ๆ ก็ Like ใคร ๆ ก็แชร์” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระหว่างวันที่ศุกร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุมเทพประทาน โรงแรม เฮือนดาหลารีสอร์ท ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จ.ลำพูน

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ”  เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในจังหวัดลำพูน  ให้เป็นผู้นำด้านการคิด การผลิตสื่อ Social Media ในประเด็น รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วยตัวเอง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   โดยมีนักเรียนแกนนำเยาวชน GenZ Gen Strong  จากจังหวัดลำพูน จำนวน  30 คน จาก 5 วิทยาลัยอาชีวะและ 10 โรงเรียนมัธยม และ 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน  ได้แก่

 1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  อ.เมือง
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน อ.เมือง
 3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อ.บ้านธิ
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.ลี้
 6. โรงเรียนวัดหนองซิว อ.เมือง
 7. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
 8. โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.บ้านธิ
 9. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม  อ.ลี้
 10. โรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง
 11. โรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง
 12. โรงเรียนบ้านทาป่าสัก อ.แม่ทา
 13. โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา
 14. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  อ.ทุ่งหัวช้าง
 15. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง
 16. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน

พร้อมคุณครูผู้ดูแล จำนวน 20 ท่าน

            นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์  กล่าวว่า การแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องใน 2 เรื่องคือ การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่แล้วให้เลิกสูบบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่ ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 59 เป็นร้อยละ 39 (เฉพาะเพศชาย)      แต่เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2556 จึงลดลงจากปี พ.ศ.2534 เพียงเล็กน้อย และที่น่าเป็นห่วงคือ แนวโน้มการสูบบุหรี่กลับสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและสตรี  ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทบุหรี่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาด รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ที่เฉลี่ยติดบุหรี่เมื่ออายุ 17.4 ปี จำนวนอย่างน้อย 100,000 คนในแต่ละปี ทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต

ขณะนี้มีเยาวชนอายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 353,898 คน ซึ่งเด็กไทยที่สูบบุหรี่ทุก ๆ 10 คนนั้น 7 คน จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต นั่นคือ เด็กไทย 247,728 คน ที่ติดบุหรี่แล้ว   จะติดไปตลอดชีวิต ซึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 123,864 คน จะป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต  จากสถิติที่พบว่า เยาวชนกลุ่มอายุ 15-18 ปี หรืออายุน้อยกว่านี้ มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ ดังนั้น การป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่ง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่ม GenZ  ได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ นางสาวชวาลา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการประสานงานจาก นางพวงผกา สุริวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำอบรมการควบคุมยาสูบ รุ่นที่ 5 โดยได้เชื่อบูรณาการเชื่อมนักเรียนแกนนำ และต่อยอดการทำงานจากโครงการอาชีวะลำพูนปลอดบุหรี่ เพื่อเติมเต็มกิจกรรมการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในจังหวัดลำพูน  ให้เข้มแข็งและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  โดยเนื้อหาหลักในการอบรมจะเป็นการเน้นให้น้อง ๆ นักเรียนแกนนำ ได้เรียนรู้เรื่อง ทักษะการการสื่อสารเบื้องต้น  รู้จัก Content  คิด เลือกให้คลิก คลิปเราจะเจ๋ง   ทักษะทางนิเทศศิลป์  และ ทักษะการผลิตภาพยนตร์ หนังสั้น – รายการทีวี ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนจะได้ปฏิบัติงานจริงสร้างผลงานจริงด้วยตัวเอง  ผลงานที่น้อง ๆ ผลิตออกมาจากการอบรมจะนำเสนอและเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebaook page GenZ Gen Strong : เลือกไม่สูบ