นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส  ผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  อดีตนายกแพทยสมาคมโลก และ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากท่านพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่    ด้วยท่านให้ความสำคัญกับผลักดันนโยบายและกล้าต่อกรกับอุตสาหกรรมยาสูบอย่างกล้าหาญ จัดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ