กิจกรรม

ขอเชิญภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ ร่วมตอบแบบสอบถาม

สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ

ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ

1 ทศวรรษกับพลังสื่อมวลชนท้องถิ่น เคลื่อนงานควบคุมยาสูบสู่สังคมปลอดบุหรี่

ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกหลายท่านร่วมประชุม

ผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อน อปท.ปลอดบุหรี่

เวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือ เพื่อ อปท.ปลอดบุหรี่ (เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่)

รวมพลัง Gen Z 4 ภาค รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า

Gen Z รวมพลัง เรียนรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Gen Z 4 ภาคในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3

cigbuster

Game cigbuster

cigbuster