กิจกรรม

ขอเชิญภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ ร่วมตอบแบบสอบถาม

1 ทศวรรษกับพลังสื่อมวลชนท้องถิ่น เคลื่อนงานควบคุมยาสูบสู่สังคมปลอดบุหรี่

ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกหลายท่านร่วมประชุม

ผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อน อปท.ปลอดบุหรี่

เวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือ เพื่อ อปท.ปลอดบุหรี่ (เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่)

รวมพลัง Gen Z 4 ภาค รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า

Gen Z รวมพลัง เรียนรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Gen Z 4 ภาคในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3

ท่องเที่ยววิถีใหม่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกาศเป็นอุทยานปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพนักท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

GenZภูเก็ต ขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนไม่สูบบุหรี่ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ตปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้แกนนำเยาวชนGenZภูเก็ต ได้คิดกระบวนการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วยตัวเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ แลขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในจังหวัด โดยแกนนำเยาวชนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

cigbuster

Game cigbuster

cigbuster