สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ

ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ

1 ทศวรรษกับพลังสื่อมวลชนท้องถิ่น เคลื่อนงานควบคุมยาสูบสู่สังคมปลอดบุหรี่

ขอเชิญภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ ร่วมตอบแบบสอบถาม

ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกหลายท่านร่วมประชุม

ผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อน อปท.ปลอดบุหรี่

เวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือ เพื่อ อปท.ปลอดบุหรี่ (เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่)

รวมพลัง Gen Z 4 ภาค รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า

Gen Z รวมพลัง เรียนรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Gen Z 4 ภาคในหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 3

ท่องเที่ยววิถีใหม่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกาศเป็นอุทยานปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพนักท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายของ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

GenZภูเก็ต ขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนไม่สูบบุหรี่ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ตปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้แกนนำเยาวชนGenZภูเก็ต ได้คิดกระบวนการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วยตัวเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ แลขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในจังหวัด โดยแกนนำเยาวชนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้นำสื่อนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดการอบรมผู้นำสื่อนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชูนวัตกรรมป้องกันเยาวชนติดบุหรี่

วันนี้ (26 กันยายน 2563) เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 ในเขตภาคใต้ เพื่อมอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ

ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก

ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\"

งาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงจัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องดอนเมือง 1 - 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

“โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ขับเคลื่อนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

สื่อมวลชนฐานสำคัญ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่

สัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น 50 คน จาก 26 จังหวัดทั่วประเทศ ฐานสำคัญ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563

ชูนวัตกรรมป้องกันนักเรียนติดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุน ของ สสส. จัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 ในเขตภาคเหนือ เพื่อมอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น

อบต.บุ่งหวาย ก้าวสู่ตำบลปลอดบุหรี่ต้นแบบด้วยมาตรการควบคุมยาสูบที่เป็นรูปธรรม

ตำบลบุ่งหวาย กับการดำเนินงานตำบลปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2560 มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่”

อบต.น้ำผุด ระดมทุกภาคส่วนขับเคลื่อน อบต.ปลอดบุหรี่

ขับเคลื่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้คนในตำบลน้ำผุด ปลอดภัย ปลอดบุหรี่ และมีสุขภาพที่ดี