ประวัติการควบคุมยาสูบ

ประวัติการควบคุมยาสูบ

ลำดับเหตุการณ์สำคัญของการควบคุมการสูบบุหรี่ของประเทศไทย

ลำดับเหตุการณ์สำคัญของการควบคุมการสูบบุหรี่ของประเทศไทย กว่าจะเป็นมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

แนะนำมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ก่อตั้งขึ้นจากโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน เมื่อปี 2529 แล้วยกฐานะเป็นมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในปี 2540

ประวัติมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ในปี พ.ศ. 2523 องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นปีแห่งการไม่สูบบุหรี่ และนำมาสู่ความตื่นตัวในการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพกันอย่างกว้างขวาง ซึ่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี รองประธานมูลนิธิหมอชาวบ้านในขณะนั้น

สรุปบทเรียนสิบปีของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

ในปี พ.ศ. 2539 ผมได้สรุปบทเรียนการทำงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เป็นเอกสารวิจัยของนักศึกษา วปอ. รุ่น 399 ว่าการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสังคม

คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ชุดปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ชุดปัจจุบัน