รู้จักบารากู่ไฟฟ้า

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
20  ธันวาคม 2556

รู้จักบารากู่ไฟฟ้า

บารากู่ไฟฟ้าคืออะไร

 • บารากู่ไฟฟ้าเป็นชื่อเรียกอุปกรณ์เลียนแบบการสูบบุหรี่ชนิดใหม่ มีลักษณะเป็นแท่งยาว  11 เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9.5  มิลลิเมตร  เปรียบเทียบกับมวนบุหรี่ธรรมดาที่มีความยาว 8.7  เซนติเมตร  และเส้นผ่าศูนย์กลาง  8  มิลลิเมตร
 • ปลอกแท่งบารากู่ไฟฟ้าเป็นโลหะบาง  ภายในจะมีสายพลาสติกขนาดเล็กที่ต่อกับแบตเตอรี่  เพื่อทำให้เกิดละอองฝอย จากแผ่นใยสังเคราะห์ที่ชุบน้ำยาที่ปรุงแต่งเป็นกลิ่นผลไม้  น้ำยามีลักษณะเป็นน้ำมันมีกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ  แต่กลิ่นฉุนแรงมาก  กลิ่นจะติดนิ้วมือที่สัมผัสน้ำยานานและล้างออกยากมาก
 • บารากู่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง  ขนาดหนึ่งกล่องมี 5 มวน  ราคา 300  บาท หรือมวนละ 60 บาท
 • บนกล่องบารากู่ไฟฟ้าพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าไม่มีนิโคติน  ไม่มีทาร์  ไม่มีคาร์บอนมอนนอกไซด์
 • แต่ละแท่งสูบได้ถึง 400  ครั้ง  น้ำยาจะหมดและแบตเตอรี่คงจะหมด  ไม่ต้องมีการเติมน้ำยาหรือชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่ สูบหมดมวนก็ทิ้งไปเลย

บารากู่ไฟฟ้าเหมือนหรือต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไร

 • การทำงานของแท่งบารากู่ไฟฟ้าเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้า เพียงแต่แท่งบารากู่ไฟฟ้า  แบตเตอรี่และน้ำยาใช้หมดในแต่ละมวน  ไม่มีการเติมน้ำยาใหม่  หรือชาร์ตแบตเตอรี่ใหม่
 • น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนิโคตินเหลว  สารนิโคตินไม่มีกลิ่น  แต่นิโคตินเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากการเติมสารเคมี 10-20 ชนิด  รวมถึงสารเคมีที่ทำให้น้ำนิโคตินเหลวระเหยเป็นละอองไอน้ำง่ายขึ้น  เพื่อทำให้เวลาสูบแล้วพ่นออกมาเห็นเป็นควันเหมือนการสูบบุหรี่
 • ในขณะที่บารากู่ไฟฟ้า  น้ำยาที่อยู่ภายในแท่งบารากู่ไฟฟ้า  อยู่ในรูปที่ชุบอยู่กับใยสังเคราะห์  น้ำยาดังกล่าวเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ให้เกิดกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ
 • โดยสรุปก็คือบารากู่ไฟฟ้ากับบุหรี่ไฟฟ้า  มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน  แต่น้ำยาที่ใช้แตกต่างกัน
 • ถ้าหากน้ำยาที่ใช้กับบารากู่ไฟฟ้า  มีสารนิโคตินผสมอยู่ด้วย  ก็อาจจะเรียกไว้ว่าเป็น “บุหรี่ไฟฟ้าชูรส”  คือเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรุงแต่งให้เกิดกลิ่นรสชนิดต่าง ๆ โดนส่วนใหญ่เป็นรสผลไม้

 

บารากู่ไฟฟ้าแตกต่างจากบารากู่ธรรมดาอย่างไร

 • บารากู่ธรรมดา  สิ่งที่ใช้เผาให้เกิดควันสำหรับสูบประกอบด้วย  ยาเส้นหมักกับกากผลไม้และน้ำตาล  สูบจากอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์คล้ายแจกัน
 • บารากู่ไฟฟ้า  น้ำยาที่ทำให้เกิดควันไอน้ำเวลาสูบ  ประกอบด้วยสารเคมีสังเคราะห์ที่มีกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ สูบด้วยแท่งโลหะที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ภายใน
 • ทั้งบารากู่ธรรมดาและบารากู่ไฟฟ้ามีการอ้างว่าไม่มีสารนิโคติน ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้

บารากู่ไฟฟ้าเสพติดหรือไม่

 • ถ้าหากว่าน้ำยาปรุงแต่งกลิ่นของบารากู่ไฟฟ้าไม่มีการผสมสารนิโคตินจริงก็ไม่น่าจะเสพติด  ยกเว้นมีการผสมสารเสพติดชนิดอื่น

บารากู่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่

 • โดยปกติการสูดดมสารเคมีที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งสิ้น
 • สารเคมีที่ใช้ในการปรุงแต่งให้เกิดกลิ่นผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในบารากู่ไฟฟ้า  ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง    เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาตให้ขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และเพิ่งจะมีการใช้บารากู่ไฟฟ้าไม่นาน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า  การสูบบุหรี่บารากู่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายต่อร่างกาย
 • จากการที่ลองแกะแท่งบารากู่ไฟฟ้าแล้วแยกส่วนประกอบ (ตามรูปภาพ)  พบว่าน้ำยาที่ทำให้เกิดกลิ่นผลไม้ภายในแท่งบารากู่ไฟฟ้า  มีกลิ่นฉุนติดนิ้วมือที่สัมผัสน้ำยา  ล้างออกยากมาก  กลิ่นยังติดมือถึงข้ามคืน  จึงน่าจะอนุมานได้ว่าสารเคมีที่เป็นไอน้ำจากการสูบบารากู่ไฟฟ้า  จะตกค้างอยู่ในปอดของผู้สูบ  เป็นอันตรายต่อปอดอย่างแน่นอนในผู้ที่ใช้ติดต่อกัน
 • นอกจากเป็นอันตรายโดยตรงต่อหลอดลมและปอดแล้ว  สารเคมีที่ปรุงแต่งกลิ่นบารากู่ไฟฟ้า  อาจมีสารที่เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านปอด  เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่ออวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เหมือนกรณีสารพิษจากการสูบบุหรี่ธรรมดาได้

อนาคตของบารากู่ไฟฟ้า

 • คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อเนื่องก็เพราะมีสารนิโคติน  การสูบบุหรี่ธรรมดา  การสูบบารากู่ หรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้า  เป็นเพียงวิธีการนำสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
 • ถ้าหากบารากู่ไฟฟ้าไม่มีการผสมสารนิโคตินจริง  การสูบบารากู่ไฟฟ้าน่าจะเป็นเพียงแฟชั่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง  เมื่อผู้คนรู้ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายคนก็จะเลิกใช้  จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า  ผู้ผลิตบารากู่ไฟฟ้าจะเติมสารนิโคตินในบารากู่ไฟฟ้า  เพื่อให้เกิดการเสพติด  เพื่อไม่ให้คนเลิกสูบ

จะบอกผู้ที่สูบหรืออยากจะสูบบารากู่ไฟฟ้าว่าอย่างไร

 • ไม่ควรหลงเชื่อพ่อค้าที่ขายบารากู่ไฟฟ้าว่าสูบแล้วไม่มีอันตราย
 • ถ้ายังอยากลองสูบหรือกำลังสูบอยู่  อยากจะให้นำแท่งบารากู่ไฟฟ้ามาแกะภายในออกดู  จะพบส่วนประกอบที่ทำให้เกิดละอองฝอย และน้ำยาบารากู่ไฟฟ้า  น้ำยาที่เหนียวเหมือนน้ำมันจะมีกลิ่นฉุนติดนิ้วมือของคุณที่แทบจะล้างไม่ออก  แล้วคุณจะคัดสินใจได้ว่า  คุณยังอยากสูบมันต่อไปอีกหรือไม่

แล้วเราจะแก้ปัญหาบารากู่ไฟฟ้าได้อย่างไร

 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบารากู่ไฟฟ้า
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำการตรวจวิเคราะห์ว่าน้ำยาที่ใช้ในบารากู่ไฟฟ้ามีสารประกอบอะไรบ้าง  รวมถึงการตรวจสารนิโคติน
 • ควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมสินค้าบารากู่ไฟฟ้า
 •