มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
 • Curriculum Vitae PROFESSOR EMERITUS PRAKIT VATHESATOGKIT M.D., ABIM, FRCP (T), FRCP
  Curriculum Vitae PROFESSOR EMERITUS PRAKIT VATHESATOGKIT M.D., ABIM, FRCP (T), FRCP
  21 พ.ย. 56 | เข้าชม : 1,661
  อ่านเพิ่ม
 • ประวัติโดยย่อ
  ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประกิต วาทีสาธกกิจ เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2487 สังกัด เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่อยู่ เลขที่ 36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2278-1828 โทรสาร.0-2278-1830 อีเมล์ prakit@ashthailand.or.th / prakitashthailand@hotmail.co.th www.ashthailand.or.th
  21 พ.ย. 56 | เข้าชม : 2,489
  อ่านเพิ่ม