ชวนสาธุชนเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

ชวนสาธุชนเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์

สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ชวนสาธุชนและญาติธรรมทั้งหลาย เลิกบุหรี่ ถวายเป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา 2560  

พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ผู้ดำเนินโครงการ เลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ”  แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา  วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวว่า ในการสลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา  ซึ่งมีกำหนดการในปี 2560  จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมทำความดีในวาระพิเศษนี้  หนึ่งในความดีที่เราสามารถทำได้คือ การเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา  ดังที่หลวงพ่อปัญญาท่านได้เคยให้ข้อคิดเตือนใจไว้ว่า “คิดให้ดีนะ สูบทำไม? สูบเพื่ออะไร?  สูบแล้วมันได้อะไร? ธรรมชาติของร่างกายต้องการควันบุหรี่ไปรมปอดให้ตายเร็วไหม?”

โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของพระคุณเจ้าหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่ตลอดเวลา 60 ปี ได้ประกาศให้วัดชลประทานรังสฤษดิ์เป็นวัดปลอดบุหรี่  และย้ำว่าการถวายบุหรี่แก่พระภิกษุเป็นบาป  อีกทั้ง คำสอนและการเทศน์รณรงค์ในระดับชาติและนานาชาติของพระคุณเจ้าได้สอดแทรกคำสอนชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่มาโดยตลอด  โครงการเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา วัดชลประทานรังสฤษดิ์จะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2559 นี้ และได้จัดชุดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ อาทิเช่น ป้ายแขวน สติ๊กเกอร์คำสอนของหลวงพ่อเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่  ป้ายแขวนบ้านนี้ปลอดบุหรี่ทั้งบ้าน ไว้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

            ด้าน อาจารย์ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ กล่าวว่า เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลก ถวายเหรียญองค์การอนามัยโลกแด่พระคุณเจ้า ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์อาวุโสในการรณรงค์ให้วัดปลอดบุหรี่ โครงการเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” จึงเป็นการนึกถึงคุณูปการและสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อปัญญาที่ได้สร้างไว้

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การเลิกบุหรี่เป็นการช่วยชีวิต โดยสถิติพบว่าผู้ที่เลิกก่อนอายุ 30 ปี จะได้กำไรโดยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 10 ปี  เลิกก่อนอายุ 40 ปี จะมีกำไรชีวิต 9 ปี  เลิกก่อนอายุ 50 ปี กำไรชีวิต 6 ปี  และแม้จะเลิกเมื่ออายุ 60 ปี ก็ยังจะอายุยืนขึ้น 3 ปี ที่สำคัญไม่ว่าจะเลิกบุหรี่เมื่อไร สุขภาพก็จะดีขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้  หากเลิกสูบบุหรี่ได้ก็เลิกเลย หรือจะใช้วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้ เป็นวันเริ่มต้นเลิกบุหรี่ จะเป็นการแสดงการคารวะต่อหลวงพ่อปัญญา และตัวเองจะได้ประโยชน์มากมายจากการเลิกบุหรี่ด้วย

            หากสาธุชนและญาติธรรมท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไปติดที่วัด ที่บ้าน  หรือสำนักงาน เป็นต้น ได้ที่ พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ศูนย์หนังสือวัดชลประทานรังสฤษดิ์  โทร.081-412-3337