บริษัทบุหรี่ติดสินบน แทรกแซงการออกกฎหมาย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 4 ธันวาคม 2558

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

บริษัทบุหรี่ติดสินบน

แทรกแซงการออกกฎหมาย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวที่ผู้บริหารบริษัทบุหรี่ข้ามชาติบริติช อเมริกัน โทแบคโก (บีเอที) ติดสินบนข้าราชการระดับสูงประเทศบูรันดี ในอัฟริกา เพื่อแก้เนื้อหาร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีลงนาม

ที่มาของข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยต่อ บีบีซี โดยนายฮอปกินส์  ซึ่งเคยทำงานกับบริษัทบุหรี่ บีเอที เป็นเวลา 13 ปี นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน การจ่ายเงินให้แก่ผู้แทนเกาะคอมโมรอส สามพันดอลลาร์  และผู้แทนจากประเทศราวันดา สองหมื่นดอลลาร์  เพื่อคัดค้านมาตรการควบคุมยาสูบในที่ประชุมอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีการติดสินบนสมาชิกรัฐสภาในประเทศเคนยาและยูกันดา รายงานของบีบีซี สรุปว่า บริษัทบีเอทีใช้เงินวิ่งเต้นสมาชิกในรัฐสภาในหลายประเทศในอัฟริกา เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาร่างกฎหมาย รวมทั้งการได้มาซึ่งข้อมูลจากรัฐบาล ในการบ่อนทำลายคู่แข่งขันทางการค้า ทั้งนี้ ทางรัฐบาลอังกฤษได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบการแทรกแซงการออกกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในอัฟริกาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกโดยบริษัทบีเอที  เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายห้ามบริษัทธุรกิจของอังกฤษไปติดสินบนในประเทศที่ไปทำธุรกิจอยู่ ขณะที่ บีเอที โยนความผิดให้แก่พนักงาน

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า บีเอที เป็นบริษัทบุหรี่ข้ามชาติใหญ่ลำดับที่สองของโลกโดยมีรายรับจากการทำธุรกิจ 76.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2555  และเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใหญ่เป็นลำดับที่ห้าของประเทศอังกฤษ เป็นหนึ่งในบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ที่ฟ้องศาลปกครองไทย  เพื่อล้มกฎหมายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในศาล โดยในประเทศไทยสินค้าของบีเอที มีขายเฉพาะในร้านดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิ  แต่บีเอทีครองส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ 62% ในมาเลเซีย  40% ในกัมพูชา 26% ในเวียดนาม และขณะนี้กำลังบุกตลาดในเมียนมาร์

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่    โทร. 0-2278-1828