เผยเด็กสองแสนคนซื้อบุหรี่แบบแบ่งซองขาย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 8 เมษายน 2558

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

เผยเด็กสองแสนคนซื้อบุหรี่แบบแบ่งซองขาย

            ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงข้อมูลที่สนับสนุนการห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน   โดยการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2554  พบว่าเด็กไทยอายุ 15-18 ปี  สูบบุหรี่กว่า 4 แสนคน และเกินครึ่งหรือเกือบ 3 แสนคน สูบบุหรี่ซิกาแรตเพียงอย่างเดียว  ซึ่งเด็กจำนวนกว่า 2 แสนคนซื้อบุหรี่แบบแบ่งขาย เพราะเด็กมีอำนาจซื้อต่ำ  ทั้งนี้ในแต่ละวันบุหรี่ถึง 1 ล้าน 6 แสนมวนสูบโดยเด็กและเยาวชน

            รศ.ดร.นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรียกร้องให้สมาคมการค้ายาสูบไทยเห็นแก่อนาคตของเด็ก ๆ และหยุดคัดค้านบทบัญญัติที่ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่ ในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะในความเป็นจริง ยอดขายของการซื้อบุหรี่ในเด็กวัย 15-18 ปี ปีละ 1,800 ล้านบาท  ซึ่งกำไรของร้านค้าปลีกและบริษัทบุหรี่จากการขายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18  ปี เป็นกำไรที่ผิดกฎหมายและเรียกได้ว่าเป็นกำไรบาป เพราะการขายบุหรี่แบบแบ่งซองขายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ ติดบุหรี่ ที่สำคัญการขายบุหรี่แบบเป็นรายมวนทำให้เด็ก ๆ ไม่เห็นคำเตือนบนซองบุหรี่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งให้เด็กมีความอยากซื้อน้อยลง โดยขณะนี้มี  97 ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายห้ามแบ่งซองขายแล้วรวมถึงเพื่อนบ้านอย่างประเทศ ลาว เมียนมาร์ สิงคโปร์ และบรูไน จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกได้เห็นแก่อนาคตของเด็กและยอมเสียสละกำไรที่ผิดกฎหมายจากการขายบุหรี่เป็นมวน ๆ แก่เด็ก ๆ

 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  รศ.ดร.นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ  โทร. 081-655-7532