ไม่มีหลักฐานว่า การสูบบุหรี่ป้องกันการติดเชื้อ COVID -19

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                     

Press Release   

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่  26 เมษายน  2563

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

ไม่มีหลักฐานว่า การสูบบุหรี่ป้องกันการติดเชื้อ COVID -19

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง สอบถามมายังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ว่า เมื่อเช้าวันที่ 26 เมษายน 2563 มีรายการทีวี ช่วงคุยข่าวช่องหนึ่ง อ้างว่ามีงานวิจัยจากฝรั่งเศสว่า นิโคตินจากการสูบบุหรี่ช่วยป้องกันโควิด-19 ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ พบว่าหน่วยงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกา Campaign for Tobacco Free Kids ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563ว่า ความสรุปได้ดังนี้  ไม่มีหลักฐานว่า การสูบบุหรี่ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยงานวิจัยจากฝรั่งเศสที่มีการนำมาอ้างอิง เป็นงานวิจัยที่มีจำนวนตัวอย่างผู้ป่วยน้อย จากโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว และเป็นรายงานที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ (peer review)   โดยข้อสรุปจากงานวิจัยจากฝรั่งเศส ขัดแย้งกับหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่า การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทำให้ภูมิต้านทานของปอดลดลง และเป็นสาเหตุหลักของโรคเรื้อรัง ที่รวมถึง โรคถุงลมปอดพอง โรคหัวใจ และเบาหวาน ซึ่งมีหลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อปอดเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ทำให้การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เมื่อเผชิญกับ COVID-19

ยาสูบคร่าชีวิตครึ่งหนึ่งของผู้บริโภค ทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละ 8 ล้านคน ผู้ที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า จึงควรป้องกันตนเองจาก COVID -19 ด้วยการหยุดสูบ งานวิจัยพบว่า สุขภาพปอดจะดีขึ้นเร็วมากภายหลังจากที่หยุดสูบบุหรี่ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพ และเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 บริษัทบุหรี่กลับใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริมการขาย และเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ว่าการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า สามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ CDC แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และองค์การอนามัยโลก รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ Public Health England แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง       

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอชี้แจงมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับทุกฝ่าย

ข้อมูลอ้างอิง  :

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-278-1828