ผู้ปกครองนักเรียนหนุนแบนบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                                             

Press Release 

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 9 เมษายน  2562

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

ผู้ปกครองนักเรียนหนุนแบนบุหรี่

 

สำรวจล่าสุดพบ 75% ของผู้ปกครองนักเรียนของฮ่องกงเห็นด้วยกับการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ชี้เป็นทางเดียวป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณะกรรมการโฮมสคูลและสมาคมผู้ปกครองและครูของฮ่องกง ได้แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าของผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมและมัธยมต้น จำนวนกว่า 100 โรงเรียน โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 9,083 คน พบ 75% ของผู้ปกครองเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศมาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ทั้งการห้ามนำเข้า จำหน่ายและสูบ โดยเห็นว่าการแบนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเดียวที่จะปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเข้าทดลองใช้บุหรี่จนเกิดการเสพติด โดยผู้ปกครองที่เรียกร้องให้มีการแบนบุหรี่ไฟฟ้านี้ยังรวมถึง 62% ของผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ด้วย

            นายเชงเหว่ยเชียง (Cheng Wai-cheong) ผู้ปกครองของนักเรียน 2 คน ที่สูบบุหรี่มากว่า 20 ปี เพิ่งเลิกได้ 2 ปี ได้แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องประกาศแบนบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทบุหรี่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่บิดเบือน สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน เช่น การที่บริษัทบุหรี่โฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้ ทำให้ผู้ใช้เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าและเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้

            รัฐสภาฮ่องกงกำลังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้มีการห้ามจำหน่าย นำเข้า โฆษณาผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่ ซึ่งรวมบุหรี่ไฟฟ้าด้วย ทางด้านนายกสมาคมโฮมสคูลของฮ่องกงเห็นว่ามาตรการดังกล่าวน่าจะรวมการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย โดยย้ำว่าทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าก็มีอันตรายทั้งนั้น เด็กและเยาวชนไม่ควรมีทางเลือกที่จะลองสูบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใด

            ด้านนางแครี แลม ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ผู้เสนอให้เพิ่มมาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าในฮ่องกงกล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่ฮ่องกงจำเป็นต้องประกาศให้มีการแบนบุหรี่ไฟฟ้าเพราะไม่ต้องการให้เด็กและเยาวชนที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มสูบบุหรี่ ถูกหลอกล่อด้วยกลยุทธ์การตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า ที่ทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดวัยรุ่น จึงจำเป็นต้องจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นตอ      

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ผลการสำรวจนี้ย้ำว่าอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งตรงกับการสำรวจความคิดเห็นต่อบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วพบ 83% มีความกังวลบ้างกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่น โดยที่ 85% กังวลเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า 43% เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดา ในขณะที่มี 41% เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า และ 42% เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยเลิกสูบบุหรี่ ขณะที่แม้จะมีการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแก่เยาวชน  แต่การสำรวจเมื่อ พ.ศ.2561 พบว่ามีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 3.6 ล้านคน ซึ่งศูนย์ควบคุมโรคซีดีซีประกาศตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2559 ว่าการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเป็นปัญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอเมริกา

 

อ้างอิง

Ban e-cigarettes and other new tobacco products, Hong Kong parents say in survey จาก South China Morning Post 7 April 2019: https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3005026/ban-e-cigarettes-and-other-new-tobacco-products

HealthDay/Harris Poll by Dr. Thanh-Huyen Vu, 25-27 September 2015

Hong Kong pushes ahead with blanket ban on e-cigarettes จาก BangkokPost 13 February 2019: https://www.bangkokpost.com/news/world/1628562/hong-kong-pushes-ahead-with-blanket-ban-on-e-cigarettes

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2278-1828