ศาลอุรุกวัยตัดสินซองบุหรี่แบบเรียบชอบธรรม

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    
ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION
                                                                                                                             
Press Release
ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

 

ศาลอุรุกวัยตัดสินซองบุหรี่แบบเรียบชอบธรรม

 

          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยคำตัดสินของตุลาการศาลปกครองประเทศอุรุกวัย ที่ยกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ British American Tobacco : BAT ที่ขอให้คุ้มครองการบังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ทำให้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 ตามกำหนดเดิม

            ทั้งนี้อุรุกวัยได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.2018  ให้บริษัทบุหรี่ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ หรือซองที่ห้ามพิมพ์เครื่องหมายการค้า โลโก หรือ ลวดลายสีสันบนซอง และให้พิมพ์เฉพาะชื่อยี่ห้อบุหรี่เป็นตัวอักษรขนาดตามกฎหมายกำหนด โดยต้องพิมพ์คำเตือนเป็นรูปภาพขนาด 80% บนซองบุหรี่ด้วย

            บริษัท BAT  ได้ฟ้องศาลปกครอง และตุลาการท่านแรกได้ให้การคุ้มครองการบังคับใช้ประกาศซองบุหรี่แบบเรียบตามที่ BAT ฟ้องเมื่อวันที่ 20 กันยายน แต่ตุลาการศาลปกครองอุรุกวัยได้มีคำตัดสินยกเลิกการคุ้มครองประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่18 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้อุรุกวัยเป็นประเทศที่10 ที่ผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

            ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ทั้งที่องค์การการค้าโลกมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2018 ว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลียที่บังคับใช้มาตั้งแต่ ค.ศ.2012  ไม่ขัดต่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ แต่บริษัทบุหรี่ก็ยังคงฟ้องศาลภายในประเทศที่ออกกฎหมายนี้ เพื่อหวังชะลอการบังคับใช้และข่มขู่ประเทศที่คิดจะออกกฎหมายแบบเดียวกันนี้ สำหรับประเทศไทย มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้อำนาจกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเพื่อบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ และทำให้ผู้สูบบุหรี่อยากเลิกสูบมากขึ้น หวังว่าจะมีการออกอนุบัญญัติเพื่อบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในไม่ช้า เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ ที่ยังเกิดขึ้นปีละถึงสองแสนคน

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2278-1828