งานวิจัยชี้ชัดสูบบุหรี่ใกล้หญิงตั้งครรภ์สุดอันตราย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                                           

   PressRelease  

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

 

งานวิจัยชี้ชัดสูบบุหรี่ใกล้หญิงตั้งครรภ์สุดอันตราย

ดร.พญ.เริงฤดี  ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี เปิดเผยงานวิจัยล่าสุดโดยทีมวิจัยจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร Tobacco Control ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสองเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทารกตายคลอด

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 37,427 ตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 30 ประเทศ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลางเก็บข้อมูลระหว่างปี 2008-2013 นำมาวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสองกับผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ในแต่ละประเทศ และระดับภูมิภาค มีข้อค้นพบที่สำคัญว่า กลุ่มประเทศเหล่านี้แม้จะพบอัตราการสูบบุหรี่ในผู้หญิงต่ำ แต่การได้รับควันบุหรี่มือสองยังสูง เช่น 60% ของหญิงตั้งครรภ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองทุกวัน และพบว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทารกตายคลอด โดยประเทศอินโดนีเซียที่มีอัตราการรับควันบุหรี่มือสองสูงที่สุดในภูมิภาค พบอัตราการเกิดภาวะทารกตายคลอดสูงถึง 14%

ทีมวิจัยสรุปว่าการที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่มความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์หลายประการ เช่น การคลอดก่อนกำหนด ความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมทั้งภาวะทารกตายคลอด การดำเนินการตามมาตรการควบคุมยาสูบ ที่เข้มแข็งจะช่วยสนับสนุนให้คนสูบบุหรี่เลิกบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่ และลดการได้รับควันมือสอง โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง

สำหรับประเทศไทย พบว่าประชากรจำนวนมากยังไม่ทราบว่าควันบุหรี่มีผลต่อทารกในครรภ์ โดยมีเพียง 51.6% ที่รู้ถึงผลจากพิษภัยบุหรี่ต่อทารกในครรภ์ จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2560 ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป

ขณะที่การสำรวจโดย ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะ พบว่า ในจำนวนหญิงตั้งครรภ์ 115 คน ที่อาศัยในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ได้รับควันบุหรี่มือสองในตลาด 51.3% ในบ้านตนเอง 48.7% และบนถนนสาธารณะ 23.5%

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่ทุกคนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในทุกที่ที่มีหญิงตั้งครรภ์      อยู่ใกล้ โดยเฉพาะในบ้าน

อ้างอิง:      Sian R., Camille M., Mark P. and Kamran S. (2018). Secondhand smoke exposure during pregnancy: a cross-sectional analysis of data from Demographic and Health Survey from 30 low-income and middle-income countries. Retrieve from https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/07/19/tobaccocontrol-2018-054288.full

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ดร.พญ.เริงฤดี  ปธานวนิช  โทร. 06-5478-3255

ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทร.  08-3952-4531