หลักฐาน : งานวิจัยแพทย์ลอนดอนชี้ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้สูบบุหรี่ธรรมดาลดลง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION

                                                                                                                             

Press Release  

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 25  มิถุนายน  2561

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

หลักฐาน : งานวิจัยแพทย์ลอนดอนชี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้สูบบุหรี่ธรรมดาลดลง

        มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำผลการศึกษากรณีการใช้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ในระยะเวลา 10 ปี จากศูนย์เป็น 17% ไม่ได้ทำให้การสูบบุหรี่ลดลงในกลุ่มผู้เสพ

          เรื่องนี้ วารสารการแพทย์ของอังกฤษ (British Medical Journal) ตีพิมพ์รายการศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2018 ระบุรายละเอียดว่า คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยมะเร็ง และพฤติกรรมสุขภาพ  มหาวิทยาลัยลอนดอน (Cancer Research UK Health Behavior Research Center University College London) ทำการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่  รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า  ในชาวอังกฤษอายุมากกว่า 16 ปี จำนวน 199,483 คน ที่มี 43,608 คนเป็นผู้เสพติดบุหรี่  การศึกษานี้ทำการติดตามระยะยาว ถึงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือการใช้ยานิโคติน (NRT) ช่วยเลิกสูบบุหรี่ กับการ สูบบุหรี่ธรรมดาที่ลดลง หรือเลิกสูบชั่วคราว

            ผลพบว่าระหว่าง ค.ศ.2006 ถึง 2016  อัตราการสูบบุหรี่ลดลงเล็กน้อยจาก 13.6% เหลือ 12.3% ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากที่เกือบไม่มีในปี ค.ศ.2006 ขึ้นมาเป็น 17.1% ในปี 2016 ทั้งนี้ การวิเคราะห์ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการลดลงของจำนวนมวนของบุหรี่ธรรมดาที่สูบต่อวัน  เช่นเดียวกับการใช้ยานิโคตินช่วยเลิกสูบบุหรี่  ก็ไม่ได้ทำให้จำนวนมวนบุหรี่ธรรมดาที่สูบต่อวันลดลงในประชากรผู้สูบบุหรี่กลุ่มใหญ่ที่ติดตามเช่นกัน

            ผู้วิจัยสรุปผลว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือนิโคตินทดแทนรูปแบบอื่น ส่งผลให้การสูบบุหรี่ในอังกฤษ ในระดับประชากรภาพรวมลดลงน้อยมาก

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  แสดงความคิดเห็นว่า งานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนนักวิชาการฝ่ายที่กังวลว่า บุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่ได้ช่วยลดปัญหาการสูบบุหรี่ในภาพรวมตามที่ฝ่ายสนับสนุน บุหรี่ไฟฟ้าเชื่อหรือกล่าวอ้าง จะเห็นว่าอังกฤษซึ่งใช้นโยบายเปิดกว้าง และสนับสนุนให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่ธรรมดา เพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ (Harm reduction) จนอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากศูนย์เปอร์เซ็นต์เป็น 17.1 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลา 10 ปี แต่อัตราการสูบบุหรี่และจำนวนมวนบุหรี่ธรรมดาที่ผู้สูบบุหรี่สูบต่อวันไม่ได้ลดลง 

 

 

ขณะที่จำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศมีถึงประมาณ 2.9  ล้านคน การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยการติดตามข้อมูลการวิจัยจากประเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ควรผลีผลามให้เยาวชนไทยเป็นด่านหน้าทดลองการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน : บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้การสูบบุหรี่ธรรมดาลดลง

กราฟแสดงอัตราการสูบบุหรี่ธรรมดา (* สีดำ)  ในคนอังกฤษ  ระหว่างปี 2006 ถึง 2016  ที่ลดลงน้อยมาก  ขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ( สีแดง)  เพิ่มขึ้นจากศูนย์ เป็น 17.1% British Medical Journal June 19,2018 Volume 8-6

 

อ้างอิง :

Emma Beard, Jamie Brown, Susan Michie. Is prevalence of e-cigarette and nicotine replacement therapy use among smokers associated with average cigarette consumption in England? A time-series analysis Robert West1 http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/6/e016046.full.pdf