ศิลปินหมอลำชื่อดัง รวมพลัง ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                                                             

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

ศิลปินหมอลำชื่อดัง รวมพลัง ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

 

            มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี  และชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี  จัดแถลงข่าว โครงการสื่อวัฒนธรรมหมอลำร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  เพื่อเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่ ในวันที่  10  กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ห้างสุนีย์ทาวเวอร์

          นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   กล่าวว่า หมอลำเป็นศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านและการ แสดงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งบทบาทสร้างความบันเทิงให้แก่คนในชุมชนและกล่อมเกลาสังคม รวมทั้ง เป็นสื่อที่ถือเป็นภูมิปัญหาพื้นบ้านที่ได้รับความสนใจและสืบทอดมาอย่างยาวนาน  ผมขอแสดงความชื่นชมศิลปินแห่งชาติ  ศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง และชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดกิจกรรมสื่อวัฒนธรรม หมอลำร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ขึ้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในระดับชุมชน ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการให้ข้อมูลกับกลุ่มประชาชนในระดับชุมชนที่มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงกว่าระดับปกติ  ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์เพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนจังหวัดอุบลราชธานี แลประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

            น.ส.ปิยะวรรณ เกษเสนา ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางชมรมมีความยินดีที่ทางมูลนิธิรณรงค์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมหมอลำซึ่งถือเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่า โดยทางชมรมได้ขอความร่วมมือให้ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง อาทิ  บานเย็น รากแก่น  ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ผศ.ดร.ทินกร - ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ   อัตไพบูลย์ นพดล ดวงพร อังคณางค์ – สุนิตา คุณไชย เฉลิมพล มาลาคำ อรวรรณ พงษ์ภาพ ดอกรัก ดวงมาลา ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แต่งเนื้อร้องทำนองลำที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่  โดยสามารถติดตามฟังผลงานได้ทางสถานีวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ร่วมเผยแพร่ร่วมกัน

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ร้อยละ 21.53 หรือจำนวน  290,757 คน ซึ่งโดยสถิติแล้วอย่างน้อยหนึ่งในสามของคนที่สูบบุหรี่ระยะยาว ซึ่ง  96,919  คน จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข โดยเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาที่สำคัญลำดับที่สองของคนไทย  ปีละห้าหมื่นกว่าคน  มาตรการที่สำคัญในการทำให้การสูบบุหรี่ลดลง คือ การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่  เพราะเมื่อเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่สามารถเลิกได้ อีกร้อยละ 70 จะติดไปจนตลอดชีวิต  อีกทั้งการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ยังช่วยให้คนในบ้านไม่ต้องได้รับควันบุหรี่ ลดโอกาสที่ลูกจะติดบุหรี่ คนสูบบุหรี่จะสูบน้อยลงหรือเลิกสูบง่ายขึ้น และไม่มีกลิ่นเหม็นบุหรี่ในบ้านอีกด้วย

                                              

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวัลภา แก้วศรี  โทร. 0-2278-1828