ฟุตบอลปลอดบุหรี่

ฟุตบอลปลอดบุหรี่

รณรงค์เลิกบุหรี่วันแม่-เพื่อแม่

รณรงค์เลิกบุหรี่วันแม่-เพื่อแม่

อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่คำตัดสินให้ รัฐบาลอุรุกวัย ชนะคดีที่ ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย

มา อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่คำตัดสินให้ รัฐบาลอุรุกวัย ชนะคดีที่ ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณี รัฐบาลอุรุกวัยออกกฎหมายควบคุมยาสูบอย่างเข้มงวด ตามคำแนะนำของ อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก พร้อมทั้งให้ ฟิลลิป มอร์ริส ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีทั้งหมดแก่รัฐบาลอุรุกวัย

งดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกบุหรี่ถวายในหลวง

งดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกบุหรี่ถวายในหลวง

ผู้นำศาสนาและชุมชนปัตตานีร่วมรณรงค์...รอมฎอนเลิกบุหรี่

ผู้นำศาสนาและชุมชนปัตตานีร่วมรณรงค์...รอมฎอนเลิกบุหรี่

บุหรี่ตัวการร้ายต่อสุขภาพ

บุหรี่ตัวการร้ายต่อสุขภาพ

พร้อมขับเคลื่อนแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด

พร้อมขับเคลื่อนแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด

เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านลดนักสูบ 3 จ.แดนใต้

เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านลดนักสูบ 3 จ.แดนใต้

เรื่องบุหรี่ในเมืองไทย ไม่เอาไหนไม่ไปไหนเลย

เรื่องบุหรี่ในเมืองไทย ไม่เอาไหนไม่ไปไหนเลย

พิษภัยน่ากลัวของบุหรี่

พิษภัยน่ากลัวของบุหรี่

'3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน' ชวนคนไทยเลิกบุหรี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

'3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน' ชวนคนไทยเลิกบุหรี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ไทยรัฐ สนับสนุนให้รัฐบาล เร่งขับเคลื่อน ร่างกฎหมายยาสูบฉบับใหม่

ไทยรัฐ สนับสนุนให้รัฐบาล เร่งขับเคลื่อน ร่างกฎหมายยาสูบฉบับใหม่

ห่างไกลบุหรี่ ห่างไกลมะเร็ง

ห่างไกลบุหรี่ ห่างไกลมะเร็ง

วันงดสูบบุหรี่โลกเลิกสูบ..ก็เจอสุข

วันงดสูบบุหรี่โลกเลิกสูบ..ก็เจอสุข

'ปั๊บ'เชิญชวนแฟนรณรงค์เลิกบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่

'ปั๊บ'เชิญชวนแฟนรณรงค์เลิกบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่

31 พฤษภาคม

31 พฤษภาคม

4 ศิลปินรุ่นใหม่ คว้าพรีเซ็นเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก

4 ศิลปินรุ่นใหม่ คว้าพรีเซ็นเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก

'มหิดล'รุก7จังหวัดตั้งเป้าเลิกบุหรี่ 50%

'มหิดล'รุก7จังหวัดตั้งเป้าเลิกบุหรี่ 50%

ป้องกันคนGen Z จากภัยบุหรี่

ป้องกันคนGen Z จากภัยบุหรี่

โลกดับบุหรี่

โลกดับบุหรี่