มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
 • เลิกสูบบุหรี่
  เลิกสูบบุหรี่
  27 ต.ค. 58 | เข้าชม : 426
  อ่านเพิ่ม
 • วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี
  วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี
  20 ต.ค. 58 | เข้าชม : 422
  อ่านเพิ่ม
 • “๑ ทศวรรษ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” สกัดนักสูบหน้าใหม่
  เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เดินหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่กับเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีปลอดบุหรี่และยาเสพติด เป็นเยาวชนที่เติบโตอย่างมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
  25 ก.ย. 58 | เข้าชม : 750
  อ่านเพิ่ม
 • เยาวชนเร่งรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมบุหรี่เพื่อปกป้องเด็ก
  เยาวชนคนรุ่นใหม่ กว่า 1,000 ชีวิต ร่วมพลังจัดงานมหกรรมคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่ เพื่อเสนอมติสมัชชาเด็กและเยาวชนต่อรัฐบาลย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนร่าง“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่”
  21 ก.ย. 58 | เข้าชม : 408
  อ่านเพิ่ม
 • มะเร็งปอดแชมป์เหตุตายจากมะเร็ง
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวจากที่ประชุมมะเร็งปอดโลก ครั้งที่ 16 ที่เมืองเดนเวอร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายนว่า มะเร็งปอด เป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 1.6 ล้านรายในแต่ละปี และเสียชีวิต 1.3 ล้านรายต่อปี โดยร้อยละ 80 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ การควบคุมยาสูบจึงมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แม้ว่างานวิจัยในสหรัฐอเมริกาจะพบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะแรกด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้รังสีขนาดต่ำในผู้สูบบุหรี่ที่อายุ 55-74 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสามารถตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรก และนำไปสู่การรักษาที่ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 20 ข้อเสนอในที่ประชุมจึงยังคงเน้นการควบคุมยาสูบ เพื่อลดจำนวนผู้ที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งปอด โดยให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการตามพันธผูกพันอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่และญาติสามารถที่จะฟ้องบริษัทบุหรี่ได้ สนับสนุนโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็ก ๆ สนับสนุนการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ในคลินิกและในโรงพยาบาล
  8 ก.ย. 58 | เข้าชม : 794
  อ่านเพิ่ม
 • โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา
  เปิดตัวโครงการ โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวแบบธรรมชาติ พักโรงแรมสะอาดปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เพื่อหนุนนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข
  1 ก.ย. 58 | เข้าชม : 1,471
  อ่านเพิ่ม
 • หนุนให้เร่งฟ้องฟิลลิป มอร์ริส
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนให้อัยการสูงสุดทำความจริงให้ปรากฏด้วยการเร่งส่งฟ้องคดีที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสแจ้งราคานำเข้าบุหรี่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง เพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ที่พึงจะเก็บได้ ที่สำคัญการแจ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เสียภาษีน้อยลงจึงขายได้ในราคาที่ต่ำลง ทำให้ราคาขายปลีกของบุหรี่นำเข้าใกล้เคียงกับบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ทำให้โรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่บุหรี่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริสไปแล้วในขณะนี้ ถึงร้อยละ 29 ในขณะที่บริษัทนี้มีกำไรนำเงินออกจากประเทศไทยจากการขายบุหรี่ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท
  27 ส.ค. 58 | เข้าชม : 493
  อ่านเพิ่ม
 • สื่อตะวันออก ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันออก เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง
  13 ส.ค. 58 | เข้าชม : 574
  อ่านเพิ่ม
 • ร่วมปกป้องลูกอีสานจากการสูบบุหรี่
  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคอีสานตอนบน เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
  6 ส.ค. 58 | เข้าชม : 462
  อ่านเพิ่ม
 • หยุดบิดเบือนค้าน กม.บุหรี่
  ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โต้นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย ที่ให้ข่าวว่า ร่าง พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กำหนดให้ร้านค้าปลีกส่งรายงานประจำปีแก่รัฐบาล เป็นการสร้างภาระและเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งร้านค้าได้นั้น ข้อเท็จจริงคือ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 39 กำหนดให้เฉพาะผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเท่านั้น ที่ต้องส่งรายงานการประกอบการให้แก่รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนงานควบคุมยาสูบ และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทบุหรี่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกตามที่นางวราภรณ์ นะมาตร์ พยายามที่จะบิดเบือน
  3 ส.ค. 58 | เข้าชม : 497
  อ่านเพิ่ม