จัดแถลงข่าว “มหันตภัยบุหรี่ ทำให้พวกเราพิการตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่โรงแรมอลิซาเบธ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าว “มหันตภัยบุหรี่ ทำให้พวกเราพิการตลอดชีวิต”

อังกฤษผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยสภาผู้แทนราษฎรประเทศอังกฤษที่ผ่านร่างกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบด้วยคะแนน 367 ต่อ 113 เสียง เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ทำให้ซองบุหรี่ที่ขายในอังกฤษจะห้ามพิมพ์โลโกหรือเครื่องหมายการค้า พิมพ์ได้แต่ยี่ห้อเป็นตัวอักษรขนาดตามที่กฎหมายกำหนด ท่ามกลางการวิ่งเต้นคัดค้านสุดฤทธิ์ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟิลลิป มอร์ริส และแบท ทั้งนี้วุฒิสภาอังกฤษจะลงมติต่อร่างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์หน้า ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายได้ คาดว่าจะให้ความเห็นชอบเช่นกัน ซึ่งจะเป็นมาตรการปฏิรูปสุขภาพที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ที่จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมนี้

“โรคถุงลมโป่งพอง...ลมหายใจที่ไม่ย้อนกลับ”

“โรคถุงลมโป่งพอง...ลมหายใจที่ไม่ย้อนกลับ”

ใครบงการ ขบวนการคัดค้านกฎหมายบุหรี่

ใครบงการ ขบวนการคัดค้านกฎหมายบุหรี่

หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม่สุดโต่ง

หนึ่งทศวรรษ กฎหมายบุหรี่โลกไม่สุดโต่ง

ฮู : ซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ

ฮู : ซองบุหรี่แบบเรียบไม่ขัดกฎดับเบิลยูทีโอ

พบผู้ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า

พบผู้ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ปลด รมต.สาธารณสุขเพราะภาพคำเตือน 85%

ปลด รมต.สาธารณสุขเพราะภาพคำเตือน 85%

แถลงข่าว โคราชขานรับมติ ครม. เป็น“จังหวัดปลอดบารากู่” จับมือ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูร้านอาหาร C&C สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนนครราชสีมา ร่วมต้นแบบปลอดบารากู่

แถลงข่าว โคราชขานรับมติ ครม. เป็น“จังหวัดปลอดบารากู่” จับมือ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูร้านอาหาร C&C สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนนครราชสีมา ร่วมต้นแบบปลอดบารากู่

บริษัทบุหรี่ฟ้องล้มกฎหมายควบคุมยาสูบของอียู

บริษัทบุหรี่ฟ้องล้มกฎหมายควบคุมยาสูบของอียู

เนปาลใช้ภาพคำเตือนขนาด 90%

เนปาลใช้ภาพคำเตือนขนาด 90%

อินเดียบังคับภาพคำเตือนยาสูบขนาด 85%

อินเดียบังคับภาพคำเตือนยาสูบขนาด 85%

ฝรั่งเศสเล็งใช้ซองบุหรี่ไร้ฉลาก

ฝรั่งเศสเล็งใช้ซองบุหรี่ไร้ฉลาก

บริษัทบุหรี่แทรกแซงการประชุมอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่มอสโคว์

บริษัทบุหรี่แทรกแซงการประชุมอนุสัญญาควบคุมยาสูบที่มอสโคว์

เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)

เยาวชนรวมพลัง ขอพื้นที่หายใจให้เต็มปอด(ปลอดควันบุหรี่)

เสนอคลังกำหนดมาตรฐานน้ำหนักมวนบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทบุหรี่ทั้งโรงงานยาสูบไทยและบุหรี่ต่างประเทศ ต่างทยอยผลิตบุหรี่มวนที่มีขนาดเล็กลงหรือสั้นลง เพื่อลดภาระภาษีสรรพสามิตที่ใช้ระบบสองเลือกหนึ่ง โดยเลือกเก็บภาษีตามน้ำหนัก หนึ่งบาทต่อกรัม หรือเลือกเก็บโดยคิดตามมูลค่าราคาต้นทุนที่แจ้ง และกรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีตามมูลค่าภาษีที่มากกว่า

ข้อมูลสำหรับ ผอก.รยส.

ข้อมูลสำหรับ ผอก.รยส.

ความเห็นสมาพันธ์ฯ ต่อข้อเสนอของผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ

ความเห็นสมาพันธ์ฯ ต่อข้อเสนอของผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ

สสส. : นวัตกรรมงบประมาณสร้างสุขภาพ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาเครือข่าย สสส.นานาชาติ กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ ทำข้อเสนอถึง คสช.ที่ให้ดึงงบประมาณของ สสส. กลับเข้าสู่ระบบแล้วจัดสรรออกมาตามปกติ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้น คงจะมาจากการที่ น.ส.ดาวน้อย ไม่ทราบความจริงที่ว่า หลังจากการดำเนินการมา 13 ปี ขณะนี้ สสส. ได้เป็นองค์กรต้นแบบที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนำไปปฏิบัติ

หนุน คสช.ห้ามบุหรี่ไฟฟ้า

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่ โดยอาศัย พ.ร.บ.นำเข้า-ส่งออกสินค้า พ.ศ. 2522 ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวใน รายการ คสช. : คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมนั้น ขอสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์อย่างเต็มที่