มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
 • เลิกบุหรี่ 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อ พ.ศ.2543 ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การอนามัยโลกได้ถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจารึกในโล่ว่า “เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่น และกอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข โดยทรงสร้างแนวทาง ตลอดจนบริบททางวัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย” อีกทั้งที่พระองค์ทรงเป็นห่วงการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสเมื่อ 4 ธันวาคม 2547 ว่า “การสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้สมองทึบ ไม่กระฉับกระเฉง การห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่จริงเด็กอายุ 50 ปี ก็ควรจะห้าม”
  3 ธ.ค. 58 | เข้าชม : 600
  อ่านเพิ่ม
 • กาชาดไม่รับเงินบุหรี่
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยระเบียบกาชาดสากล ที่ให้ภาคีกาชาดทั่วโลก 189 ประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี่ โดยระบุว่า การรับบริจาคจากบริษัทบุหรี่ที่ขายสินค้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา เป็นการขัดกับหลักการและพันธกิจของกาชาด ที่ต้องการลดความทุกข์ทรมานและช่วยชีวิตผู้คน โดยระเบียบดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ค.ศ.2020 ที่ให้กาชาดแต่ละประเทศสนับสนุนการสาธารณสุขและสนับสนุนชุมชนสุขภาพดีทั่วโลก
  27 พ.ย. 58 | เข้าชม : 559
  อ่านเพิ่ม
 • หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ
  หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ
  23 พ.ย. 58 | เข้าชม : 499
  อ่านเพิ่ม
 • เปิด แผนบุหรี่นอกขยายตลาดในไทย
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยแผนบริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอร์ริส ที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาดประเทศไทย ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับรวมทั้งระดับล่าง ด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเสริมความแข็งแกร่งในตลาดระดับกลาง และระดับบน รวมถึงมีแผนที่จะมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้านไทยหลังการเปิดเออีซี ปีนี้
  19 พ.ย. 58 | เข้าชม : 737
  อ่านเพิ่ม
 • หนุนคุมยาสูบแก้ปัญหายาเสพติด
  ภาคียาสูบหนุน (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่เสนอโดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนช. ในขณะนี้ พร้อมเสนอให้เร่งควบคุมยาสูบเพราะบุหรี่เป็นยาเสพติดชนิดแรกที่เยาวชนใช้ ก่อนที่จะก้าวไปสู่เหล้าและยาเสพติดชนิดร้ายแรงอื่น ๆ หากจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องควบคุมยาสูบให้ได้ก่อน
  16 พ.ย. 58 | เข้าชม : 570
  อ่านเพิ่ม
 • เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี
  เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี
  13 พ.ย. 58 | เข้าชม : 518
  อ่านเพิ่ม
 • ศาลอินเดียสั่งให้ใช้ภาพคำเตือนขนาด 85%
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าศาลสูงแคว้นราชสถาน มีคำตัดสินให้สินค้ายาสูบที่ขายในอินเดียต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% บนซองบุหรี่ทั้งสองข้าง มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2559
  12 พ.ย. 58 | เข้าชม : 493
  อ่านเพิ่ม
 • เสนอรัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ฟิลลิป มอร์ริส
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้รัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่ว่า หากอัยการสูงสุดส่งฟ้องคดีหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ 6.8 หมื่นล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาและการค้าและการลงทุน
  4 พ.ย. 58 | เข้าชม : 915
  อ่านเพิ่ม
 • ภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกวางตลาดแล้ว
  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยภาพคำเตือนซองบุหรี่ประเทศเนปาลชุดใหม่ 5 ภาพ คือ สูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ควันบุหรี่ฆ่าเด็ก เส้นเลือดสมองแตก และทำให้เป็นมะเร็งปากและลำคอ ที่ปรากฏบนซองบุหรี่ที่วางตลาดแล้ว
  2 พ.ย. 58 | เข้าชม : 571
  อ่านเพิ่ม
 • เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่โปะคลัง
  เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อหารายได้เพิ่ม สำหรับใช้จ่ายในด้านรัฐสวัสดิการรวมทั้งการดูแลด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี
  28 ต.ค. 58 | เข้าชม : 443
  อ่านเพิ่ม