มะเร็งปอดแชมป์เหตุตายจากมะเร็ง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวจากที่ประชุมมะเร็งปอดโลก ครั้งที่ 16 ที่เมืองเดนเวอร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายนว่า มะเร็งปอด เป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 1.6 ล้านรายในแต่ละปี และเสียชีวิต 1.3 ล้านรายต่อปี โดยร้อยละ 80 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ การควบคุมยาสูบจึงมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอด แม้ว่างานวิจัยในสหรัฐอเมริกาจะพบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะแรกด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้รังสีขนาดต่ำในผู้สูบบุหรี่ที่อายุ 55-74 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสามารถตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรก และนำไปสู่การรักษาที่ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 20 ข้อเสนอในที่ประชุมจึงยังคงเน้นการควบคุมยาสูบ เพื่อลดจำนวนผู้ที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งปอด โดยให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการตามพันธผูกพันอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่และญาติสามารถที่จะฟ้องบริษัทบุหรี่ได้ สนับสนุนโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ของเด็ก ๆ สนับสนุนการรักษาให้เลิกสูบบุหรี่ในคลินิกและในโรงพยาบาล

โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา

เปิดตัวโครงการ โรงแรมปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เมืองสงขลา เชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวแบบธรรมชาติ พักโรงแรมสะอาดปลอดควัน ปลอดบุหรี่ เพื่อหนุนนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

หนุนให้เร่งฟ้องฟิลลิป มอร์ริส

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนให้อัยการสูงสุดทำความจริงให้ปรากฏด้วยการเร่งส่งฟ้องคดีที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสแจ้งราคานำเข้าบุหรี่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง เพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ที่พึงจะเก็บได้ ที่สำคัญการแจ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เสียภาษีน้อยลงจึงขายได้ในราคาที่ต่ำลง ทำให้ราคาขายปลีกของบุหรี่นำเข้าใกล้เคียงกับบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ทำให้โรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่บุหรี่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริสไปแล้วในขณะนี้ ถึงร้อยละ 29 ในขณะที่บริษัทนี้มีกำไรนำเงินออกจากประเทศไทยจากการขายบุหรี่ปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท

สื่อตะวันออก ปกป้องเด็กจากควันบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันออก เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง

ร่วมปกป้องลูกอีสานจากการสูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคอีสานตอนบน เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

หยุดบิดเบือนค้าน กม.บุหรี่

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โต้นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทย ที่ให้ข่าวว่า ร่าง พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กำหนดให้ร้านค้าปลีกส่งรายงานประจำปีแก่รัฐบาล เป็นการสร้างภาระและเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งร้านค้าได้นั้น ข้อเท็จจริงคือ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 39 กำหนดให้เฉพาะผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเท่านั้น ที่ต้องส่งรายงานการประกอบการให้แก่รัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนงานควบคุมยาสูบ และเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทบุหรี่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกตามที่นางวราภรณ์ นะมาตร์ พยายามที่จะบิดเบือน

อนามัยโลกหนุนไทยปกป้องเด็กไม่ให้ติดบุหรี่ ชี้ผู้ชายไทย ยังสูบมากเกินไป เป็นภาระต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

อนามัยโลกหนุนไทยปกป้องเด็กไม่ให้ติดบุหรี่ ชี้ผู้ชายไทย ยังสูบมากเกินไป เป็นภาระต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

รมต.10 ประเทศหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

รมต.10 ประเทศหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ลดจำนวนเด็ก ที่ต้องป่วยเข้าอยู่โรงพยาบาล

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ลดจำนวนเด็ก ที่ต้องป่วยเข้าอยู่โรงพยาบาล

ยันกฎหมายบุหรี่ใหม่ชอบธรรม

ยันกฎหมายบุหรี่ใหม่ชอบธรรม

10 ล้าน รายชื่อหนุนรัฐบาลออกกฎหมายบุหรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ สนช.สนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ โดยปลอดจากการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่

เลิกบุหรี่ ผลไม้เปรี้ยวช่วยได้

เผยเคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ ทิ้งเลย ตามที่หลวงพ่อคูณแนะนำ แล้วให้จิบน้ำบ่อยๆ กินผลไม้เปรี้ยว อาทิ มะนาว ฝรั่ง หรือ มะม่วงดิบ เวลาอยากบุหรี่เพื่อลดความอยาก กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐศึกษาพบบุหรี่ปัจจุบันอันตรายกว่าเมื่อ 50 ปีที่แล้วหลายเท่า

721 องค์กรขอบคุณนายกที่ผ่านกฎหมายเพื่อเด็กไทย

721 องค์กรขอบคุณนายกที่ผ่านกฎหมายเพื่อเด็กไทย

ชวนเลิกบุหรี่ตามหลวงพ่อคูณ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนคนไทยที่สูบบุหรี่ทุกคน ตั้งเป้าหมายเลิกบุหรี่ในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก น้อมนำคำแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ที่หลวงพ่อคูณให้ไว้เมื่อ พ.ศ.2540 ว่า “กูเลิกบุหรี่แล้ว จะเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่ใจ เป็นคนใจไม่จริงก็ละไม่ได้ ต้องเป็นคนใจเด็ดขาด พูดคำไหนเป็นคำนั้น ถึงจะละได้ ทำได้ วิธีละง่าย ๆ ก็อย่าสูบ วางเลย ทิ้งเลย ไม่ต้องสูบทั้งต่อหน้าและลับหลัง กูละแล้ว กูไม่สูบแล้ว”

“บริษัทบุหรี่ทำอะไร ให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้น”

“บริษัทบุหรี่ทำอะไร ให้เด็กติดบุหรี่ง่ายขึ้น”

เครือข่ายผู้ป่วยแฉบริษัทบุหรี่ทำให้ตายทั้งเป็น

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2558) “เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่และยาสูบ” รวมตัวกันเพื่อประกาศให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงผลกระทบใกล้ตัวอันเกิดจาการสูบบุหรี่และยาเส้น ทั้งสองอย่างนี้หรือที่เรียกรวมๆว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าเพียงชนิดเดียวบนโลกใบนี้ที่นำพาโรคร้ายแรงต่างๆนาๆแก่ผู้ที่ใช้มัน ส่งผลให้ผู้ที่เสพได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส ไม่เพียงแค่นั้น ผลที่เกิดขึ้นยังกระทบไปถึงสมาชิกในครอบครัวทุกๆคน ที่ต้องสูญเสียกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์มากมายในการรับภาระดูแลผู้ป่วยที่ต้องตายทั้งเป็นเหล่านี้ ในขณะที่บริษัทบุหรี่ไม่เคยที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่ป่วยหรือเสียชีวิตจากการเสพผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตขึ้นเลย ตรงกันข้าม กลับพยายามแสวงหาลูกค้าใหม่มาทดแทนลูกค้าเก่าที่เริ่มป่วยหรือตายไปจากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ก็พยายามขัดขวางกลไกของรัฐทุกๆอย่าง รวมทั้งกฎหมายใหม่ที่จะช่วยในการปกป้องเยาวชนไทยไม่ให้กลายเป็นเหยื่อรายใหม่ของพวกเขาอีกต่อไป

หมอประเวศเตือนสติรัฐบาล ให้คิดถึงอนาคตของเยาวชนมากกว่าธุรกิจบุหรี่

ศ.นพ.ประเวศ วะสี วอนรัฐบาล ต้องคิดถึงชีวิตของเยาวชนไทยของคนไทยทั้งหมด ควรจะรีบออกกฎหมายบุหรี่ที่คาอยู่หลายเดือนแล้ว อย่าให้การทำความดี การทำเพื่อเพื่อนมนุษย์มันเป็นเรื่องลำบากจนเกินไป ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำเรื่องดี ๆ ให้สังคม อย่ายัดเยียดสินค้าแห่งความตายคือบุหรี่ไปให้ลูกหลานของเรา

ธนาคารโลกถอนตัวจากการประชุมเรื่องภาษีของเอเชียที่อินเดีย

ธนาคารโลกถอนตัวจากการประชุมเรื่องภาษีของเอเชียที่อินเดีย

บุหรี่ทำไทยเสียรายได้ 3 เท่าของภาษียาสูบ

บุหรี่ทำไทยเสียรายได้ 3 เท่าของภาษียาสูบ

สหพันธ์แรงงานฝากนายจ้างลูกจ้างเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน หยุดทุกปัจจัยคุกคามชีวิตแรงงาน ตั้งหลักที่เลิกบุหรี่ เหล้า พนัน

สหพันธ์แรงงานฝากนายจ้างลูกจ้างเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน หยุดทุกปัจจัยคุกคามชีวิตแรงงาน ตั้งหลักที่เลิกบุหรี่ เหล้า พนัน ด้านที่ปรึกษาแรงงานนอกระบบขอรัฐบาลไฟเขียว พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่