เยาวชนขอบคุณนายก และครม.ที่ให้ขึ้นภาษีบุหรี่

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (ยทก.) กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย ใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พูดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขึ้นภาษีบุหรี่ว่า “ขอให้ประชาชนอย่าโง่ เพราะติดไปตายทุกคน” ขอบคุณท่านนายกมาก ๆ ที่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษี รวมถึงคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ที่ขึ้นภาษียาสูบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชน รวมถึงป้องกันนักสูบหน้าใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่

เสนอรัฐขึ้นภาษียาสูบเพื่อลดคนตายจากมะเร็ง

เสนอรัฐขึ้นภาษียาสูบเพื่อลดคนตายจากมะเร็ง

เสนอรัฐจำกัดการนำเข้าบุหรี่ปลอดภาษี

เสนอรัฐจำกัดการนำเข้าบุหรี่ปลอดภาษี

“สื่อ 4 ภาค ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยปลอดบุหรี่”

“สื่อ 4 ภาค ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยปลอดบุหรี่”

ข้อเท็จจริง การเป็นกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ของคุณสมพร ใช้บางยาง

ข้อเท็จจริง การเป็นกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ของคุณสมพร ใช้บางยาง

บริษัทบุหรี่ติดสินบน แทรกแซงการออกกฎหมาย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวที่ผู้บริหารบริษัทบุหรี่ข้ามชาติบริติช อเมริกัน โทแบคโก (บีเอที) ติดสินบนข้าราชการระดับสูงประเทศบูรันดี ในอัฟริกา เพื่อแก้เนื้อหาร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีลงนาม

เลิกบุหรี่ 5 ธันวา ถวายพ่อหลวง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อ พ.ศ.2543 ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การอนามัยโลกได้ถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจารึกในโล่ว่า “เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่น และกอปรด้วยพลัง ทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข โดยทรงสร้างแนวทาง ตลอดจนบริบททางวัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย” อีกทั้งที่พระองค์ทรงเป็นห่วงการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสเมื่อ 4 ธันวาคม 2547 ว่า “การสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้สมองทึบ ไม่กระฉับกระเฉง การห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่จริงเด็กอายุ 50 ปี ก็ควรจะห้าม”

กาชาดไม่รับเงินบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยระเบียบกาชาดสากล ที่ให้ภาคีกาชาดทั่วโลก 189 ประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี่ โดยระบุว่า การรับบริจาคจากบริษัทบุหรี่ที่ขายสินค้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา เป็นการขัดกับหลักการและพันธกิจของกาชาด ที่ต้องการลดความทุกข์ทรมานและช่วยชีวิตผู้คน โดยระเบียบดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ค.ศ.2020 ที่ให้กาชาดแต่ละประเทศสนับสนุนการสาธารณสุขและสนับสนุนชุมชนสุขภาพดีทั่วโลก

หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ

หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ

เปิด แผนบุหรี่นอกขยายตลาดในไทย

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยแผนบริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอร์ริส ที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาดประเทศไทย ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับรวมทั้งระดับล่าง ด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเสริมความแข็งแกร่งในตลาดระดับกลาง และระดับบน รวมถึงมีแผนที่จะมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้านไทยหลังการเปิดเออีซี ปีนี้

หนุนคุมยาสูบแก้ปัญหายาเสพติด

ภาคียาสูบหนุน (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่เสนอโดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สนช. ในขณะนี้ พร้อมเสนอให้เร่งควบคุมยาสูบเพราะบุหรี่เป็นยาเสพติดชนิดแรกที่เยาวชนใช้ ก่อนที่จะก้าวไปสู่เหล้าและยาเสพติดชนิดร้ายแรงอื่น ๆ หากจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องควบคุมยาสูบให้ได้ก่อน

เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี

เผยเล่ห์ อ้างบุหรี่เถื่อนเพื่อสกัดการขึ้นภาษี

ศาลอินเดียสั่งให้ใช้ภาพคำเตือนขนาด 85%

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าศาลสูงแคว้นราชสถาน มีคำตัดสินให้สินค้ายาสูบที่ขายในอินเดียต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% บนซองบุหรี่ทั้งสองข้าง มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2559

เสนอรัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ฟิลลิป มอร์ริส

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้รัฐบาลอย่ากลัวคำขู่ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่ว่า หากอัยการสูงสุดส่งฟ้องคดีหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่ 6.8 หมื่นล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาและการค้าและการลงทุน

ภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกวางตลาดแล้ว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยภาพคำเตือนซองบุหรี่ประเทศเนปาลชุดใหม่ 5 ภาพ คือ สูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ควันบุหรี่ฆ่าเด็ก เส้นเลือดสมองแตก และทำให้เป็นมะเร็งปากและลำคอ ที่ปรากฏบนซองบุหรี่ที่วางตลาดแล้ว

เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่โปะคลัง

เสนอรัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อหารายได้เพิ่ม สำหรับใช้จ่ายในด้านรัฐสวัสดิการรวมทั้งการดูแลด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี

เลิกสูบบุหรี่

เลิกสูบบุหรี่

วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี

วอนคนหนุ่มเลิกบุหรี่ ให้ทันก่อนอายุ 40 ปี

“๑ ทศวรรษ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” สกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เดินหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่กับเด็กในวัยเรียน เพื่อให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดีปลอดบุหรี่และยาเสพติด เป็นเยาวชนที่เติบโตอย่างมีสุขภาพดี มีความพร้อมในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

เยาวชนเร่งรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมบุหรี่เพื่อปกป้องเด็ก

เยาวชนคนรุ่นใหม่ กว่า 1,000 ชีวิต ร่วมพลังจัดงานมหกรรมคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่ เพื่อเสนอมติสมัชชาเด็กและเยาวชนต่อรัฐบาลย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนร่าง“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่”