กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังสถานีวิทยุกระจายเสียง 24 สถานี ร่วมปกป้องเด็ก Gen Z

กองทัพภาคที่ 3 และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนในกลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ผนึกกำลังปกป้องเด็กรุ่นใหม่เลือกไม่สูบบุหรี่

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อนุญาโตตุลาการให้ฟิลลิป มอริส แพ้คดีภาพคำเตือน 80%

อนุญาโตตุลาการให้ฟิลลิป มอริส แพ้คดีภาพคำเตือน 80%

มอบจดหมายเปิดผนึกและสำเนาลงรายชื่อประชาชน 15 ล้านคน ซึ่งรวบรวมโดยภาคีเครือข่ายหมออนามัยและภาคีควบคุมยาสูบ ที่ร่วมกันเข้าชื่อสนับสนุนรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

มอบจดหมายเปิดผนึกและสำเนาลงรายชื่อประชาชน 15 ล้านคน ซึ่งรวบรวมโดยภาคีเครือข่ายหมออนามัยและภาคีควบคุมยาสูบ ที่ร่วมกันเข้าชื่อสนับสนุนรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

15 ชาติเตรียมออกกฎซองบุหรี่แบบเรียบ

15 ชาติเตรียมออกกฎซองบุหรี่แบบเรียบ

ยูเอ็นหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

ยูเอ็นหนุนซองบุหรี่แบบเรียบ

“เหล่า Gen Z รวมพลัง เลือกไม่สูบ ปกป้องนักสูบหน้าใหม่จากบริษัทบุหรี่”

“เหล่า Gen Z รวมพลัง เลือกไม่สูบ ปกป้องนักสูบหน้าใหม่จากบริษัทบุหรี่”

10 ความเข้าใจผิด ที่ทำให้ไม่เลิกสูบบุหรี่

10 ความเข้าใจผิด ที่ทำให้ไม่เลิกสูบบุหรี่

วัยรุ่นไทยยุค Gen Z ประกาศไม่ยุ่งกับบุหรี่

วัยรุ่นผนึกกำลังประกาศไม่ยุ่งกับบุหรี่ เชื่อคนรุ่นเดียวกันหรือ Generation Z ฉลาดคิด ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขานรับ และเร่งรณรงค์เพื่อให้เด็กรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่ปลอดบุหรี่

ชวนสาธุชนเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา

ชวนสาธุชนเลิกบุหรี่ เป็น “ดอกไม้ใจ” แทนดอกไม้จันทน์ สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญา

กรมควบคุมโรค ชี้แจงความเข้าใจเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ เพื่อลดความกังวลในเนื้อหาสาระร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

กรมควบคุมโรค ชี้แจงความเข้าใจเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ เพื่อลดความกังวลในเนื้อหาสาระร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

สื่อใต้ผนึกกำลังปกป้องเด็กจากบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้ เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ความจริงที่ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 'ได้ผล' ตื่นเถอะคนไทย (ตอนจบ)

ความจริงที่ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 'ได้ผล' ตื่นเถอะคนไทย (ตอนจบ)

15 ล้าน รายชื่อ สนับสนุนรัฐบาลผ่าน กฎหมายควบคุมยาสูบ ฉบับใหม่

วันนี้ ( 5 เมษายน 2559) ภาคีควบคุมยาสูบ นำโดย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบรายชื่อกว่า 15,036,142 ราย สนับสนุนรัฐบาลในการผ่านกฎหมาย (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

สื่อภาคตะวันตก ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

สื่อภาคตะวันตก ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ฮ่องกงลดเด็กป่วยอยู่โรงพยาบาล

ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยรายงานการวิจัยจากฮ่องกงที่พบว่า กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกที่ ลดจำนวนเด็กป่วยที่ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อในปอด หนึ่งหมื่นสามพันกว่ารายในเวลาหกปี

วันสตรีสากล ขอชายไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

นางธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง เรียกร้องให้ชายไทยไม่สูบบุหรี่ภายในบ้าน เพื่อเป็นของขวัญ ในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม เพื่อลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในหญิงไทย โดยแม้หญิงไทยร้อยละ 98 จะไม่สูบบุหรี่ แต่ก็ได้รับควันบุหรี่ในบ้านระดับที่สูงมาก จากผลสำรวจทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ.2554 พบว่ามีประชากรหญิงและชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่สูบบุหรี่ 11.6 ล้านคน ได้รับควันบุหรี่ในบ้าน ในจำนวนนี้ 8.4 ล้านคนเป็นเพศหญิง โดยหญิงภาคใต้ได้รับควันบุหรี่ในบ้านด้วยอัตราที่สูงสุดคือ 43.5% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.0% ภาคเหนือ 25.9% ภาคกลาง 27.6% และต่ำสุดใน กทม. 13.2%

"เปิดโปง เล่ห์เหลี่ยมของ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ”

"เปิดโปง เล่ห์เหลี่ยมของ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ”

สื่อภาคกลาง ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคกลาง เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา