WHO ห่วงเยาวชนไทยหลังปัญหาการสูบบุหรี่ไม่ลด

WHO ห่วงเยาวชนไทยหลังปัญหาการสูบบุหรี่ไม่ลด

นศ.ยื่น สนช.หนุน พ.ร.บ.ยาสูบ

นศ.ยื่น สนช.หนุน พ.ร.บ.ยาสูบ

สำนึกพระบารมี รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงขับเคลื่อนคุมยาสูบของไทย

สำนึกพระบารมี รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงขับเคลื่อนคุมยาสูบของไทย

เลิกสูบได้แล้ว

เลิกสูบได้แล้ว

เลิกเหล้า บุหรี่ ตัดโอกาสเป็นมะเร็งช่องปาก

เลิกเหล้า บุหรี่ ตัดโอกาสเป็นมะเร็งช่องปาก

สูบบุหรี่..เสี่ยงสมองเสื่อม

สูบบุหรี่..เสี่ยงสมองเสื่อม

ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เยาวชนGen Zร่วมใจประกาศสงครามบุหรี่

แกนนำเยาวชน Gen Z จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษเองได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดแหล่งการเรียนรู้และผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ Gen Z : Strong ไม่สูบ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยได้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

คอลัมน์ บุคคลในข่าว

คอลัมน์ บุคคลในข่าว

สูบมอระกู่ยิ่งดุร้ายตายง่ายกว่าบุหรี่

แพทย์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐฯได้เตือนว่าการสูบมอระกู่ อันตรายยิ่งกว่าการสูบบุหรี่มากนัก เพราะอาจจะทำให้เป็นมะเร็งได้ง่าย ที่ปรากฎชัดก็คือ การสูบมอระกู่ชุดหนึ่ง จะต้องดูดอัดถึง 200 ครึ่ง ในขณะสูบอัดบุหรี่เฉลี่ย 20 ครั้งเท่านั้นเอง

ปลุกพลัง 5A 5R สังคมไทยปลอดบุหรี่

ปลุกพลัง 5A 5R สังคมไทยปลอดบุหรี่

ลุยลดนักสูบบุหรี่ดึงชุมชนรณรงค์ปรับพฤติกรรม

ลุยลดนักสูบบุหรี่ดึงชุมชนรณรงค์ปรับพฤติกรรม

ฟุตบอลปลอดบุหรี่

ฟุตบอลปลอดบุหรี่

รณรงค์เลิกบุหรี่วันแม่-เพื่อแม่

รณรงค์เลิกบุหรี่วันแม่-เพื่อแม่

อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่คำตัดสินให้ รัฐบาลอุรุกวัย ชนะคดีที่ ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย

มา อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่คำตัดสินให้ รัฐบาลอุรุกวัย ชนะคดีที่ ฟิลลิป มอร์ริส บริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณี รัฐบาลอุรุกวัยออกกฎหมายควบคุมยาสูบอย่างเข้มงวด ตามคำแนะนำของ อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก พร้อมทั้งให้ ฟิลลิป มอร์ริส ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีทั้งหมดแก่รัฐบาลอุรุกวัย

งดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกบุหรี่ถวายในหลวง

งดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกบุหรี่ถวายในหลวง

ผู้นำศาสนาและชุมชนปัตตานีร่วมรณรงค์...รอมฎอนเลิกบุหรี่

ผู้นำศาสนาและชุมชนปัตตานีร่วมรณรงค์...รอมฎอนเลิกบุหรี่

บุหรี่ตัวการร้ายต่อสุขภาพ

บุหรี่ตัวการร้ายต่อสุขภาพ

พร้อมขับเคลื่อนแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด

พร้อมขับเคลื่อนแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด

เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านลดนักสูบ 3 จ.แดนใต้

เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านลดนักสูบ 3 จ.แดนใต้