ปลุกผีมาขอ 85%

ปลุกผีวันฮาโลวีน มาช่วยสนับสนุน คำเตือน 85 %

บริษัทบุหรี่ติดสินบน รมต.ศรีลังกา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข ศรีลังกา นายไมตรีพาลา สิริเสนา ว่า...

ฟิลลิป มอร์ริส วิ่งเต้นชะลอกฎหมายยาสูบอียู

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารยูโรเพียน วอยซ์...

หนุนรัฐบาลปกป้องสุขภาพคนไทยจากบุหรี่

วันนี้ (17 กันยายน 2556) ณ ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และตัวแทนเยาวชนไทย มอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรี