อินเตอร์โพลต้องไม่รับเงินบริษัทบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าตามที่นายอมาล พูสป์ ผู้แทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก สอบถามความเห็นถึงตนกรณีที่อินเตอร์โพล (ตำรวจสากล) ยื่นข้อจำนงขอสมัครเข้าเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ที่จะมีขึ้นเดือนตุลาคมนี้ที่มอสโค ประเทศรัสเซีย ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับพิธีสารเพื่อขจัดยาสูบที่ผิดกฎหมาย ตนได้เสนอให้กำหนดเงื่อนไขให้อินเตอร์โพลรับรองว่า จะไม่รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทบุหรี่อีกต่อไป หากต้องการได้รับสถานะเป็นองค์กรผู้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคี

ร่วมคัดค้านฟิลลิป มอร์ริส ท้าทายเด็กให้สูบบุหรี่

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกเพื่อยับยั้งแคมเปญ “Be Marlboro” ที่ท้าทายให้เยาวชนสูบบุหรี่มาร์ลโบโร

เผยวัยรุ่นติดบุหรี่เพราะสมองพัฒนายังไม่เต็มที่

เผยวัยรุ่นติดบุหรี่เพราะสมองพัฒนายังไม่เต็มที่

ชวนคนเหนือเลิกบุหรี่ เพื่อลดอันตรายช่วงหมอกควันไฟป่า

ชวนคนเหนือเลิกบุหรี่ เพื่อลดอันตรายช่วงหมอกควันไฟป่า

ยุให้ฟ้องบริษัทบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอในวันสิทธิผู้บริโภคสากล วันที่ 15 มีนาคม ว่า ให้ครอบครัวผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตจากการใช้สินค้ายาสูบ ใช้สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและเรียกค่าชดเชยความเสียหาย โดยการฟ้องบริษัทบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับสิทธิผู้บริโภคสากลแล้ว ยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 61 ด้วย และหากพิจารณาจากสิทธิผู้บริโภคสากล ยาสูบน่าจะถูกจัดเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย โดยยาสูบขัดกับสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า จากการที่ยาสูบทำให้ครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ในระยะยาวเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

มอบความรักให้ลูกโดยไม่สูบบุหรี่ในรถ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ในรถขณะที่ลูกนั่งอยู่ด้วย เพื่อมอบความรักให้แก่ครอบครัวในวันวาเลนไทน์ โดยจากหลักฐานงานวิจัยจากประเทศต่าง ๆ พบว่า หากมีการสูบบุหรี่ในรถ ระดับควันบุหรี่ในรถจะสูงกว่าระดับควันบุหรี่ในบ้านที่มีการสูบบุหรี่ถึงสิบเท่า ซึ่งเป็นระดับควันบุหรี่ มือสองที่สูงที่สุดที่เด็กจะมีโอกาสได้รับและเด็กไม่มีทางหนี เนื่องจากพื้นที่ภายในรถมีขนาดเล็กและอากาศหมุนเวียนอยู่ในที่แคบ ๆ ระดับสารพิษจากควันบุหรี่ที่สูงมากจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเด็กที่นั่งอยู่ในรถ และแม้ผู้สูบบุหรี่บางคนจะเปิดกระจกสูบบุหรี่ในรถก็ลดระดับสารพิษลงไม่ได้หมด

เตือนแม่สูบบุหรี่ลูกอาจปากแหว่ง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนหญิงไทยวัยมีบุตรทุกคน โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี หกหมื่นคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ เพราะหากยิ่งสูบนานจะยิ่งเลิกยาก โดยแม้ว่าจะตั้งครรภ์หญิงที่สูบบุหรี่จำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะเลิกสูบได้ ซึ่งรายงานล่าสุด ยืนยันว่าการสูบบุหรี่ของแม่ระหว่างตั้งครรภ์เป็นสาเหตุของเด็กที่เกิดมาพิการแต่กำเนิดโดยมีริมฝีปากและเพดานปากแหว่ง

ข้อมูลน่ารู้วันมะเร็งโลก

ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกดังนี้ • มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกปีละ 7.6 ล้านคน • ร้อยละ 30 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต 5 ประการคือ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การกินผักและผลไม้น้อย การขาดการออกกำลังกายและน้ำหนักตัวเกิน • การใช้ยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 22 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลก หรือ 1,672,000 คนต่อปี • การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 12 ชนิด ตั้งแต่ ช่องปาก ลำคอและกล่องเสียง หลอดลมและปอด หลอดอาหาร กระเพราะอาหาร ลำไส้ใหญ่ เม็ดเลือดขาว ตับ ตับอ่อน ไต กระเพาะปัสสาวะ ปากมดลูก

อัยการ 45 รัฐ เสนอตัดบุหรี่ออกจากการเจรจา เขตการค้าเสรี ทีพีพี (TPP)

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าอัยการ 45 รัฐในสหรัฐอเมริกา ร่วมกันเรียกร้องเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมาให้สำนักผู้แทนการค้าตัดสินค้าบุหรี่ออกจากการเจรจาเขตการค้าเสรี TPP (Trans Pacific Partnership Agreement) หรือข้อตกลงหุ้นส่วนแปซิฟิก เพื่อป้องกันการที่บริษัทบุหรี่สามารถฟ้องร้องยับยั้งกฎหมายควบคุมยาสูบของรัฐต่าง ๆ

รับรอง 9 โรคใหม่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557 ที่รับรอง 9 โรคใหม่ว่า มีการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเป็นสาเหตุ อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคอื่น ๆ อีก 7 โรค ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่นายแพทย์ใหญ่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรังอื่น ๆ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2507 และหลังจากนั้นก็มีรายงานถึงโรคต่าง ๆ ที่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดจากการสูบบุหรี่มาเป็นระยะ ๆ โดยรายงานฉบับล่าสุดระบุโรคใหม่ ๆ ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ มะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรคเพิ่มขึ้น มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น และทำให้วัณโรคกลับเป็นใหม่มากขึ้น การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ 30-40% เทียบกับในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ โรคอื่น ๆ ก็มีจอตาเสื่อมที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น เพดานปากแหว่งตั้งแต่เกิดในมารดาที่สูบบุหรี่ การตั้งครรภ์นอกมดลูก โรคข้อรูมาตอร์ย และภาวะภูมิต้านทานร่างกายลดลง และโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ทำให้โดยรวมแล้วการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งถึง 12 อวัยวะและโรคอื่น ๆ อีก 17 โรคในขณะที่การได้รับควันบุหรี่ในคนที่ไม่สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้สิบโรค

ยาสูบคร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคนในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกาถึงความคืบหน้า 50 ปี ของการควบคุมยาสูบในอเมริการะหว่าง ค.ศ.1964-2014 ว่ายาสูบได้คร่าชีวิตคนอเมริกา 20 ล้านคน และแม้อัตราการสูบบุหรี่จะลดลงจาก 43% ใน ค.ศ.1965 ลงเหลือ 18% แต่ยาสูบยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในขณะนี้

การแถลงข่าว เรื่อง “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก”

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ในการเสวนา เรื่อง “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมสุโกศล

ศาลเนปาลยกฟ้อง บ.บุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลสูงประเทศเนปาลตัดสินยกฟ้อง กรณีที่บริษัทบุหรี่ขอให้ยับยั้งกฎหมายที่กำหนดขนาดภาพคำเตือน 75% บนซองบุหรี่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยศาลระบุเหตุผลว่า ข้อเรียกร้องของบริษัทบุหรี่เป็นผลเสียต่อสาธารณสุขและขัดต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยมาตรา 9 ของกฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศเนปาลระบุว่า คำเตือนบนซองบุหรี่ต้องมีขนาดอย่างน้อย 50% ของพื้นที่ซองบุหรี่ การที่กระทรวงสาธารณสุขเนปาลกำหนดให้มีภาพคำเตือนขนาด 75% เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพจึงไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมายควบคุมยาสูบ และให้ยกคำร้องของบริษัทบุหรี่ที่อ้างว่าภาพคำเตือนขนาด 75% เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากทำให้มีพื้นที่ซองที่เหลือไม่เพียงพอที่จะพิมพ์ชื่อบริษัทบุหรี่และชื่อผลิตภัณฑ์

ให้ไส้เดือนช่วยคุณเลิกบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการทดลองง่าย ๆ ด้วยการใส่น้ำเปล่า 250 c.c. ในชามใบแรก ในขณะที่ชามใบที่สองใส่น้ำเปล่า 250 c.c. แล้วนำยาเส้นที่แกะได้จากบุหรี่ซิกาแรตหนึ่งมวน มาล้างในชามจนน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อน ๆ แล้วกรองยาเส้นออก เหลือไว้แต่น้ำสีน้ำตาล หลังจากนั้นให้นำไส้เดือนเป็น ๆ ใส่ชามละสองตัว แล้วจับเวลาดูการเคลื่อนไหวของไส้เดือนในแต่ละชาม จะพบว่าไส้เดือนในชามที่ใส่น้ำล้างยาเส้นจากบุหรี่ซิกาแรตจะหยุดเคลื่อนไหว และขดเป็นวงกลมแน่นิ่งหลังเวลาผ่านไป 20 นาที ในขณะที่ไส้เดือนที่ใส่ในชามที่มีแต่น้ำเปล่ายังคงเคลื่อนไหวตามปกติ หลังเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมง

อียูเห็นชอบมาตรการเข้มควบคุมยาสูบ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม รัฐสภาสหภาพยุโรป (the European Parliament) และสภาบริหารสหภาพยุโรป (the Council of the EU) ได้ร่วมกันเห็นชอบร่างมาตรการควบคุมยาสูบ (Tobacco Product Directive) ฉบับใหม่ เพื่อทดแทนมาตรการควบคุมยาสูบฉบับปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 2000

เตือนอย่าตกเป็นเหยื่อบารากู่ไฟฟ้า

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนวัยรุ่นอย่าเสียรู้ตกเป็นเหยื่อพ่อค้าบารากู่ไฟฟ้า ด้วยมีผู้สอบถามมายังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เกี่ยวกับบารากู่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เพราะเห็นมีการสูบแพร่หลายในหมู่วัยรุ่น ตามสถานที่ท่องเที่ยว ผับ บาร์ และแม้แต่ในโรงเรียน มีการโฆษณาขายผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเปิดเผย โดยบารากู่ไฟฟ้าที่ขายมีรสผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น รสแอปเปิ้ล รสเชอรี่ รสสตรอเบอรี่ รสส้ม เป็นต้น เว็บไซต์ที่ขายบรรยายสรรพคุณว่า บารากู่ไฟฟ้าไม่มีสารนิโคติน สูบแล้วมีแต่กลิ่นผลไม้ และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ธนาคารโลก : ภาษียาสูบมาตรการดีที่สุดในการช่วยชีวิต

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการศึกษาของธนาคารโลกล่าสุดที่สรุปว่า การขึ้นภาษีสินค้าบริโภคที่ทำลายสุขภาพโดยเฉพาะสินค้ายาสูบ เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการที่จะลดการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและส่งผลทำให้สุขภาพประชากรโลกดีขึ้น

การเห็นซองบุหรี่ที่จุดขายทำให้เลิกบุหรี่ยากขึ้น

การเห็นซองบุหรี่ที่จุดขายทำให้เลิกบุหรี่ยากขึ้น