มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
ทรงเป็นกำลังใจ
18 มี.ค. 58 | เข้าชม : 1,044
วันพฤหัสบดีที่ 30  พฤษภาคม 2539 ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

ทรงเป็นกำลังใจ

พ.ศ. 2539
โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำคณะผู้ร่วมรณรงค์สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ การรณรงค์ฯ ณ ศาลาดุสิตาสัย สวนจิตรลดา ยังความปลาบปลื้มให้กับผู้ที่ได้รับโล่ทุกคน
วันจันทร์ที่  2  กรกฎาคม  2550  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

 

พ.ศ. 2550
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ฯ ได้นำทีมงาน เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิรณรงค์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคน
วันที่ 3  กันยายน 2553  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

 

โครงการกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประกวด 3 ประเภท คือ แอนิเมชั่น โปสเตอร์ และหนังสือการ์ตูน
 

 

Share
To Top