มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่
1 ก.ค. 57 | เข้าชม : 1,408

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก(2550)

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก(2550)

 

 

ความเห็นสนับสนุนสถานบันเทิงปลอดบุหรี่

ความเห็นสนับสนุนสถานบันเทิงปลอดบุหรี่

 

 

ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่

ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่

 

 

ประเทศที่ห้ามสูบในบาร์และร้านอาหาร

ประเทศที่ห้ามสูบในบาร์และร้านอาหาร

 

 

ผลสำรวจความเห็นสถานบันเทิงปลอดบุหรี่

ผลสำรวจความเห็นสถานบันเทิงปลอดบุหรี่

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่1

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่1

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่2

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่2

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่3

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่3

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่4

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่4

 

 

สู่เป้าหมายปลอดบุหรี่

สู่เป้าหมายปลอดบุหรี่

 

 

 

Share
To Top