สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก(2550)

 

 

ความเห็นสนับสนุนสถานบันเทิงปลอดบุหรี่

 

 

ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่

 

 

ประเทศที่ห้ามสูบในบาร์และร้านอาหาร

 

 

ผลสำรวจความเห็นสถานบันเทิงปลอดบุหรี่

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่1

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่2

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่3

 

 

สถานบันเทิงปลอดบุหรี่4

 

 

สู่เป้าหมายปลอดบุหรี่