มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พื้นที่เครือข่าย (GIS) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Smart Online
บุหรี่กับผู้หญิง
18 มิ.ย. 57 | เข้าชม : 1,949

 

การวิจัย (เรื่อง ทำไมวัยรุ่นหญิงไทยจึงสูบบุหรี่) 

การวิจัย (เรื่อง ทำไมวัยรุ่นหญิงไทยจึงสูบบุหรี่)

 

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก ผู้หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ 

ข้อมูลวันงดสูบบุหรี่โลก ผู้หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 

 

 

ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสตรี ​

ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสตรี

 

 

 ผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (กุมภาพันธ์ 2552) 

ผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (กุมภาพันธ์ 2552)

 

 

ผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ 

ผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

 

 

พฤติกรรมและทัศนคติการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทย

พฤติกรรมและทัศนคติการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทย 

 

 

สถาณการณ์การสูบบุหรี่ของผู้หญิง 

 สถาณการณ์การสูบบุหรี่ของผู้หญิง

 

 

สุขภาพของผู้หญิงกับการสูบบุหรี่​

สุขภาพของผู้หญิงกับการสูบบุหรี่ 

 

 

 

Share
To Top