คำพูดคนดัง

คำพูดคนดัง

บุหรี่ไฟ้า 5 ประเด็นที่ถูกบิดเบือน

บุหรี่ไฟ้า 5 ประเด็นที่ถูกบิดเบือน

อาลัยท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

อาลัยท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

บุหรี่ไฟฟ้า 2560

บุหรี่ไฟฟ้า 2560

ตัวช่วยเลิกบุหรี่

ตัวช่วยเลิกบุหรี่

ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ประเทศต่าง ๆ

ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ประเทศต่าง ๆ

เลิกบุหรี่เพื่อแม่

เลิกบุหรี่เพื่อแม่

ปฏิญญากรุงเทพฯ

ปฏิญญากรุงเทพฯ ขอให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่งผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

บทบรรณาธิการ วารสารสมาร์ท ฉบับที่ 196 ประจำเดือนกรกฎาคม 2016

บทบรรณาธิการ วารสารสมาร์ท ฉบับที่ 196 ประจำเดือนกรกฎาคม 2016

บทความพิเศษ บุหรี่ต้นเหตุมะเร็งตับไตไส้พุง

บทความพิเศษ บุหรี่ต้นเหตุมะเร็งตับไตไส้พุง

บทความ ถึงเวลาแพทย์ แสดงบทบาทผู้นำในการรักษาโรคเสพติดบุหรี่ - วารสารคลินิก ฉบับ พ.ค.2559

บทความ ถึงเวลาแพทย์ แสดงบทบาทผู้นำในการรักษาโรคเสพติดบุหรี่ - วารสารคลินิก ฉบับ พ.ค.2559

จดหมายเปิดผนึกถึง อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

จดหมายเปิดผนึกถึง อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ข้อมูลคนสูบบุหรี่

ข้อมูลคนสูบบุหรี่

มะเร็งกับบุหรี่

มะเร็งกับบุหรี่

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับบุหรี่

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับบุหรี่

อาลัยหลวงพ่อคูณ

อาลัยหลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ

ชัยราชวัตร

ชัยราชวัตร

ภาพคำเตือน 85 %

ภาพคำเตือน 85 %