สถานการณ์บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้ากับโควิด ซาลงหรือไม่ มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจหรือไม่ครับ