ถาม-ตอบกับหมอประกิต 12 พ.ย.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 12 พ.ย.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 23 ต.ค.2561

“หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ ช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงหรือไม่”

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 21 ก.ย.2561

“หลังเลิกสูบบุหรี่ ทำไมกลับไอมากขึ้น”

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 14 ก.ย.2561

แต่ก่อนบุหรี่ Mild seven ดังมาก เดี๋ยวนี้ทำไมไม่มียี่ห้อนี้แล้วครับ

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 11 ก.ย.2561

“ประเทศอื่นทั่วโลกเขาให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ ทำไมประเทศไทยห้ามขาย” คำถามจาก สนช. ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 27 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 27 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 23 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 23 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 20 ส.ค.2561

“บุหรี่อันตรายกว่าทำไมไม่ห้ามขาย ?” “บุหรี่มีสารอันตรายมากกว่า ไขมันทรานส์ ทำไมไม่ห้ามขาย” คำถามจากสมาชิกเครือข่ายปลอดบุหรี่

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 17 ส.ค.2561

เราจะอธิบายอย่างไรดี ในกรณีที่ โรงเรียนรับทุนจากธุรกิจยาสูบ โรงเรียนก็ชื่นชม เด็กก็ชื่นชม ปกป้องบริษัทบุหรี่ว่าเขาให้อนาคต เขาช่วยเหลือ ให้ทุนการเรียน” คำถามจากอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 15 ส.ค.2561

“ประเทศออสเตรเลียบอกว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็ง 16 ชนิด ทำไม? มูลนิธิฯ บอกว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็ง12 ชนิด”

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 11 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 11 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 10 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 10 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 8 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 8 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 3 ส.ค.2561

ถาม-ตอบกับหมอประกิต 3 ส.ค.2561