การผลักดันนโยบายสาธารณะบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

การผลักดันนโยบายสาธารณะบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

Thai Health Promotion Foundation

Thai Health Promotion Foundation

ห้ามมีฉากสูบบุหรี่ในทีวี

ห้ามมีฉากสูบบุหรี่ในทีวี

ภูฎาน 5 ปีหลังการขายยาสูบ

ภูฎาน 5 ปีหลังการขายยาสูบ

ภาพคำเตือนประเทศอุรุกกวัย

ภาพคำเตือนประเทศอุรุกกวัย

ดูแคนาดาควบคุมยาสูบแล้วดูไทยเรา

ดูแคนาดาควบคุมยาสูบแล้วดูไทยเรา

ซองบุหรี่มาตรฐาน

ซองบุหรี่มาตรฐาน

คนที่สูงที่สุดในหมู่คนเตี้ย

คนที่สูงที่สุดในหมู่คนเตี้ย

บทบาทสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่

บทบาทสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่

Article 5.3 Guideline's Presentation Dr. Prakit Vathesatogkit Regional Workshop on the Implementation of FCTC

Article 5.3 Guideline's Presentation Dr. Prakit Vathesatogkit Regional Workshop on the Implementation of FCTC

Article 13 Tobacco Advertising Ban : Thailand Case Study

Article 13 Tobacco Advertising Ban : Thailand Case Study

กลัวมะเร็ง

กลัวมะเร็ง

การป้องกันบริษัทบุหรี่แทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ

การป้องกันบริษัทบุหรี่แทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบ

ธุรกิจกับการคืนกำไรสู่สังคม

ธุรกิจกับการคืนกำไรสู่สังคม

Global Situation on Smoking in Woman

Global Situation on Smoking in Woman

ควันบุหรี่มือสอง เรื่องใกล้ตัว

ควันบุหรี่มือสอง เรื่องใกล้ตัว

ขอบคุณที่ศิริราชจะปลอดบุหรี่

ขอบคุณที่ศิริราชจะปลอดบุหรี่

คนเขมรก็ปฏิเสธยาสูบ

คนเขมรก็ปฏิเสธยาสูบ

ควบคุมสินค้าสุรา รัฐได้สังคมได้

ควบคุมสินค้าสุรา รัฐได้สังคมได้

ประโยชน์ต่อสุขภาพของการหยุดบุหรี่

ประโยชน์ต่อสุขภาพของการหยุดบุหรี่