"สิงห์อมควัน"กระอัก!! "บุหรี่"ขึ้นราคา5-10บาท

http://www.dailynews.co.th/economic/378670

 

 

 

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/economic/378670