นักกฎหมายควบคุมยาสูบจากประเทศจีนดูงานด้านควบคุมยาสูบไทย

 

กระทรวงสาธารณสุข :  ระหว่างวันที่ 15 – 16  ตุลาคม 2558   คณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน :  The Center of Inspection National Health and Family Planning Commission and  provincial department    ศึกษาดูงานด้านควบคุมยาสูบในไทย  นำโดย Mr.Zhang Hanxiang : inspector The Center of Inspection National Health and Family Planning Commission และคณะ จำนวน  10  ท่าน  ร่วมศึกษาดูงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  โดยเน้นเรื่อง ประสบการณ์ด้านการออกกฎหมายควบคุมยาสูบ  การบังคับใช้กฎหมาย  รวมถึงนโยบายเรื่อง Smoke Free Environment and Role of Health Professionals in Tobacco Control จากภาคี ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในประเทศไทย  โดยมี  คุณบังอร  ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน (SEATCA) พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์  ผู้อำนวยการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ     ให้การต้อนรับ   ณ  ห้องประชุมเทพยสุวรรณ   อาคาร 3 ชั้น 5  สำนักโรคติดต่อทั่วไป     กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข