มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมงานมหกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

วันที่13  ตุลาคม 2558  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมงานมหกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพบก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์  เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลเกิดความตื่นตัวในการลดละเลิกสุราและยาสูบ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว ณ สโมสรกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ  จัดโดยสำนักงานประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า