ประชุม “สมัชชาเด็กและเยาวชน : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเสพติด

“สมัชชาเด็กและเยาวชน : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเสพติด” การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเสพติด จัดโดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ 20 กันยายน 2558 ที่จะถึงนี้ ทางเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุม “สมัชชาเด็กและเยาวชน : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเสพติด” ขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ โดย มติสมัชชาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า 100 คน เห็นพร้อมให้รัฐบาลเร่งรัดออกออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ หรือ “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่” ที่มีเนื้อหาปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลบุหรี่