เปิดตัวเครือข่ายเหยื่อจากการสูบบุหรี่ หวังช่วยคนรุ่นหลังให้รอดจากภัยบุหรี่