สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ สนช.สนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่

 

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบ 10,964,903 รายชื่อให้ สนช.สนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ โดยปลอดจากการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เป็นตัวแทนของ 721 องค์กร มอบรายชื่อประชาชนจากทุกภูมิภาค จำนวน 10,964,903 รายชื่อ ซึ่งเป็นยอดที่ลงหน้าเว็บไซต์ www.vote4tobaccolaw.com เวลา 18.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการสูบบุหรี่ แก่นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานคนที่ 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ