นักศึกษาแพทย์ จำนวน 11 คน จาก the Department of Applied Health Science at Indiana University

วันนี้ (15 พ.ค.2558)  นักศึกษาแพทย์ จำนวน 11 คน จาก the Department of Applied Health Science at Indiana University  นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกน้อย เคร  ศึกษาดูงานด้านการควบคุมยาสูบของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ซึ่งทั้งคณะให้ความสนใจเรื่องการดำเนินงานเชิงนโยบายควบคุมยาสูบ กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่กับกรณีการฟ้องร้องเกี่ยวกับภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ของไทย โดยทั้งคณะได้ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อปกป้องเด็กไทยจากการเสพติดบุหรี่