31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดตัวหน้าเว็บ "วันงดสูบบุหรี่โลก" เพื่อรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ประเด็นรณรงค์ สื่อรณรงค์ เกาะติดความเคลื่อนไหววันงดสูบบุหรี่โลก ที่กำหนดจัดในวัน 31 พฤษภาคมของทุกปี

 

หน้าหลักวันงดสูบบุหรี่โลก

http://bit.ly/YryU59